Nordens billedtale – højskoleforedrag

Foredrag holdt for elever på Silkeborg Højskole i januar 2018. Opgaven var at omtale en række skikkelser fra Nordens mytologi – og få dem flettet sammen i en samlet fortælling. Måske andre end dem, der lyttede, kan have gavn af det fortalte. Foredraget blev holdt, mens jeg stadig var præst – men ganske godt på vej:

Illustration af Lorenz Fröhlich.
Læs videre “Nordens billedtale – højskoleforedrag”