Neurotisk perfektionist på uvanligt slap line – til Fruens ære

“I Nordens myteverden kendes og æres Freja som et dragende billede af helheden selv; en kærligt selvsikker kvindemagt, der aldrig kan bemestres eller begribes af den, som nærmer sig hende med snævert begærligt sind. Her sammenføjes alting: Sorg, glæde, vrede, lyst; midnat & morgengry. Hun er det hele – og afviser at lade sig begrænse.

Hensigten med dette mytepoetiske foredrag er at gøre Gudinden nærværende ved at fortælle og tyde lidt af hendes historie; ikke blot som en ophobning af umælende fortidsminder, men som levende & fortryllende ord til os…”

Anderledes udtrykt: Her har du er foredrag om Freja, der gik væsentligt anderledes end den talende havde tænkt sig – men måske netop derved blev, som det skulle være.

Foruden almen slinger i valsen skal der nævnes to konkrete fejlgreb:

1) Et sted i begyndelsen af ordstrømmen får han sagt, at det er én begavet, norrønkyndig ven, der har oplyst ham om, at tilnavnet ‘mardǫll’ betyder ‘den, der får havet til at stråle’ / ‘den, der får havet til at svulme’. Dette er ikke korrekt; den oplysning har han selv fundet et sted derude på det oceaniske internet – at han kommer til at henvise opklaringen til vennens mellemkomst skyldes, at der almindeligvis ofte indhentes oplysning ad den vej. Da vennen siden blev adspurgt, om det mon var en rimelig oversættelse, der var blevet fisket op fra nettet, svarede han lykkeligvis, at den var godkendt – og tilføjede sit eget bud på en meningsfuld oversættelse af ‘mardǫll’, nemlig hav-oplyseren. Et smukt navn til hende, ikke sandt?

2) I forbindelse med omtalen af Frejas erhvervelse af ildsmykket påstås det, at den kilde, der citeres fra, er Snorre Sturlusons ‘Heimskringla’. Dette er ikke korrekt. Det citerede tekststykke stammer fra ‘Fortællingen om Sørle’ / ‘Sörla þáttr’, der indgår i den såkaldte ‘Flateyjarbók’. En tåbelig fejl, der – hvis nu vi skal se mildt på sagen – vel nok skyldtes, at tågehjernen midt i akten simpelthen glemte at kikke ordentligt på sine noter.

. . .

Alt i alt: Hvis du efter læsningen af dette nedrakkende anslag fortsat har lyst til at se optagelsen, så er det netop dig, den er lavet til.

Fortsættelser følger.

Frejdigt fremad!

– – –

Storm Steensgaard takkes for at have pustet til ilden – og gjort fornuftig brug af en smartphone.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *