Vejen til Europa – usamtidig kortlægning af et endnu ungt århundrede

Følgende er skriftgrundlaget for et foredrag, der blev holdt ved den grundtvigske ungdomsforening Studenterkredsens sommermøde i 2018, hvor man mødtes under temaet Europa. Teksten blev sidenhen udgivet som artikel i Årsskriftet Critique XI og indtalt som lydoptagelse. Nu kan den også læses her:

Læs videre “Vejen til Europa – usamtidig kortlægning af et endnu ungt århundrede”