If only we trust the Process – text

Følgende er manuskriptet til et foredrag holdt på Himmelbjerggården

Welcome, wakeful friends, both in here and out there, to this third and final instalment of our mythopoetic investigation of the Odinic pattern of initiation. As the first chapter was centered on the meaning of dedicated action as an early premise of initiation, and the second was dedicated to the necessity of acceptive passivity in the light of that which is not to be changed, this third part will, quite logically, be an attempt to unite these opposites in the indication of a third state of Being & Understanding – a thoughtless, yet conscious, and a conscious yet thoughtless, harmony of contrasts

Læs videre “If only we trust the Process – text”

Den tavse Hævner

Denne tekst blev oprindeligt sendt ud i Verden som en facebook-note i umiddelbar forlængelse af mit opbrud fra den kristne kirke og sidenhen anvendt som del af afslutningen på min bog ‘Norden kalder’. Her gøres den tilgængelig, fordi den sagtens kan stå alene – og vidner om en vished, der fortsat er vigtig.

Det fortælles, at kongesønnen Vidar en dag skal se sin Fader dø i ulvens gab. Valhallas Herre véd det, for han besidder mere viden om den tid, der kommer, end nogen anden Gud kan tåle i sit indre. Indsigten i sin egen afslutning har han fra Vølvens mund, som han opsøgte i længsel efter at overskride tankens begrænsning – og erkende sit vilkår. 

Læs videre “Den tavse Hævner”