Neurotisk perfektionist på uvanligt slap line – til Fruens ære

“I Nordens myteverden kendes og æres Freja som et dragende billede af helheden selv; en kærligt selvsikker kvindemagt, der aldrig kan bemestres eller begribes af den, som nærmer sig hende med snævert begærligt sind. Her sammenføjes alting: Sorg, glæde, vrede, lyst; midnat & morgengry. Hun er det hele – og afviser at lade sig begrænse.

Hensigten med dette mytepoetiske foredrag er at gøre Gudinden nærværende ved at fortælle og tyde lidt af hendes historie; ikke blot som en ophobning af umælende fortidsminder, men som levende & fortryllende ord til os…”

Læs videre “Neurotisk perfektionist på uvanligt slap line – til Fruens ære”

Et alter blankt som glas

Til
A

Sing the rapturous love-song unto me ! Burn to me perfumes ! Wear to me jewels ! Drink to me, for I love you ! I love you ! I am the blue-lidded daughter of Sunset ; I am the naked brilliance of the voluptuous night-sky. To me ! To me ! 
– Liber AL vel Legis, I: 63-65

To Her is offered the blood, to us the care for the ash and bones.
– A Manifesto of Apocalyptic Witchcraft

Når der fortælles om Freya, nævnes det gerne, at Gudinden græder – og at hendes tårer er af det reneste, rødeste guld. Ifølge overleveringen er grådens årsag noget så jordnært som en bortløben ægtemand; et poetisk, men ikke desto mindre simpelt hankønsvæsen, der ikke kunne tåle Fruens nærhed – og ved sit fravær nu volder hendes hjertes sorg.      

Læs videre “Et alter blankt som glas”

Kairos


Til
A

* * * * * * * *

To be a performance artist, you have to hate theatre. Theatre is fake: there is a black box, you pay for a ticket, and you sit in the dark and see somebody playing somebody else’s life. The knife is not real, the blood is not real, and the emotions are not real. Performance is just the opposite: the knife is real, the blood is real, and the emotions are real. It’s a very different concept. It’s about true reality.

* * * * * * * *

Ordet er græsk – καιρός. Det betyder, det rette sted, den rette tid, altså det afgørende øjeblik – og angiver således selve sagen. For sådan er det: Alting har sin tid og sit sted. Ikke alle operationer kan bære frugt til alle tider og overalt. Lær derfor at tie. Dvæl i mellemrummene, lur i sprækkerne – og spring så frem:

Læs videre “Kairos”