De retfærdiges søvn

Mere lejlighedsskrift fra egen skuffe

Kære K

Gør hvad du vil skal være Lovens helhed

Det er morgen. De andre sover. Jeg er vågen. Tiden er rigtig til at skrive om det drøftede emne – og hvad der nu ellers kan dukke op. En dag vil jeg købe mig et godt diktafon-program, så den her slags nedkastning af ord kan gå hurtigere. Mit sind, du véd, det snurrer hurtigere end hænderne på tastaturet. Stenografi, måske også en mulighed. Nu-vel, her er vi. 

Læs videreDe retfærdiges søvn

Alkymistisk superrealisme

Ordknap indbydelse til beskuelse

*

Dan Frøjlund: Det okkulte Danmark

*

Der skal altid være lys i billeder, og der efterspørges ofte liv. Men der er aldrig liv i billeder. Dét véd enhver med sandhedskærlig sans for ord og fænomen: Et billede er en bemalet flade, ikke en organisme. Livet findes ikke på billedet, men bugter sig opad i dén, der kikker på det og mærker noget røre sig dernede i sit eget dyb. For livet bor i os, der lever. Billeder er døde. Deres væsen er ikke at efterligne liv, men at oplyse dét, der findes, og fastholde det i dets forsvinden: At lære os at dø – og smile, mens vi gør det.

Læs videre “Alkymistisk superrealisme”

Styrke // Strength – 9 Stave

*

Velkommen til afsnit 26 af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

* * *

Gør hvad du vil skal være Lovens helhed

* * *

3. december – 12. december

Dette er Skyttens månesikre midte – ildens knitren midt i mørket, den kongelige kunst i natten. Kortets navn er Strength // Styrke. Dets formel lyder: Ild + Luna i Skytten + 9. sfære.

Dette er selve fundamentet:

Læs videre “Styrke // Strength – 9 Stave”

Hæld vand ud over Verden!

So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne
Neid auch ein allzugrosses Glück sehen kann!

Segne den Becher, welcher überfliessen will, dass
das Wasser golden aus ihm fliesse und überallhin
den Abglanz deiner Wonne trage!

– Die fröhliche Wissenschaft

Pour water on thyself thus shalt thou be
a Fountain to the Universe. Find thou thyself in every Star.

Achieve thou every possibility.
– The Book of Thoth

….

Tiden løber, og vi løber med – når Vinden hvirvler elementerne op i Verden. Det ene, det andet, det tredje – helt frem til det femte.

Dette er enkelt. Vi drømmer vågent.

Læs videre “Hæld vand ud over Verden!”

Vilje til sundhed


Orandum est ut sit mens sana in corpore sano / Man bør bede om et sundt sind i en sund krop – Decimus Junius Juvenalis

Yes there are two paths you can go by, but in the long run there’s still time to change the road you’re on – Robert Plant

Denne tekst kan med fordel læses i forlængelse af den forkyndelse af indoeuropæisk askese, altså viljefast, selvbekræftende hærdning og forædling af krop og sind, som jeg har fremlagt i essayet Mandstugt. Hvor Mandstugt  foruden et selvfortællende anslag om vinterbadning i en midtjysk sø, gennemgående var alment anlagt og holdt i en upersonlig tone, vil jeg her gå anderledes til værks og beskæftige mig mere direkte med min egen udvikling; altså med træk fra mit eget biospirituelle arbejde, der her skal stå som vidnesbyrd om, hvad en lille mand kan udrette med et vågent sind, en velvoksen vilje og lyse Guders gunst. Håbet er, at ordene vil kunne bidrage til at vække og nære stræbsom lyst i den velvilligt vågne læsers bryst. 

Lad den rette træde ind:

Læs videre “Vilje til sundhed”