Et menneskes adfærd er dets engel

En filodaimonisk vækkelsestale til alle & ingen

Hvo ikkun lader Herren råde og til ham sætter al sin lid, den frier han fra alskens våde og redder i al nød og strid – Georg Neumark / N. F. S. Grundtvig: ‘Hvo ikkun lader Herren råde’

I reveal unto you a great mystery. Ye stand between the abyss of height and the abyss of depth. In either awaits a Companion; and the Companion is Yourself. Ye can have no other Companion – Aleister Crowley: ‘Liber Tzaddi 33-35

Kære vågne venner!

Læs videreEt menneskes adfærd er dets engel

Og det er nok

*
Beauty and strength, leaping laughter and delicious languor, force and fire, are of us
Liber AL vel Legis: 2,20
*

Som eksempel på, hvordan vi ruller her i butikken bringes her et vennebrev til en nyudklækket lillesøster, hvis indhold er af så almen art, at det uden videre kan tilegnes enhver af vore.

Læs videre “Og det er nok”

Et liv kan faktisk lykkes

Opsamlende ord til en flok højskolelever
ved afslutningen af faget ‘Kønsmytologi’
– kanske med alment indhold.

Gør hvad du vil skal være Lovens helhed

Kære menneske!

Det sidste, jeg vil fortælle dig, får du her på skrift. Jeg har talt umådelig meget. Jeg har stopfyldt dig med ord, næsten som om du var en Fois-Gras-Gås. Men det er du jo ikke. Du er et menneske. Nogle gange har der måske været for mange ord. Sådan er det for nogle af os. Hvad hjertet er fyldt med, flyder munden ofte over med. At vælge sine ord er en kunst, som kræver temmelig meget øvelse, både for dem af os, der har mange ord i os, og for dem af os, som ikke taler så meget i forsamlinger. 

Læs videre “Et liv kan faktisk lykkes”

Den dyrebare drik

Vi bringer her en tekst, der først blev udsendt i foråret 2019 som del af bogen ‘Norden kalder’. Emnet er eddakvadet ‘Hyndlas sang’, hvori det skildres, hvordan en kåret yngling med Gudinden ridende på sig føres ind mod altings midte for dér at modtage indvielsens bæger. Ordene står som først skrevne. Motivet er sidenhen blevet bearbejdet flere steder – og vil fortsætte med at blive det. Den anvendte oversættelse er Rolf Stavnems.

God fornøjelse med fortiden og fremtiden!

Læs videre “Den dyrebare drik”

A Divine Desire for Destiny – text

Følgende er manuskriptet til et foredrag holdt på Himmelbjerggården.

All stories must have their beginnings. Even those that in themselves have multiple possible entrances, as numerous as the sprawling roots of a tall Tree, must, for them to ever be told, take their beginning at a certain point, from where the narrative expansion can proceed. In some sense this starting point is arbitrary. Other choices always could have been made; and really, what is of interest is not where you begin, but where you are going – and what kind of circle you will be forming.

Læs videre “A Divine Desire for Destiny – text”

Et alter blankt som glas

Til
A

Sing the rapturous love-song unto me ! Burn to me perfumes ! Wear to me jewels ! Drink to me, for I love you ! I love you ! I am the blue-lidded daughter of Sunset ; I am the naked brilliance of the voluptuous night-sky. To me ! To me ! 
– Liber AL vel Legis, I: 63-65

To Her is offered the blood, to us the care for the ash and bones.
– A Manifesto of Apocalyptic Witchcraft

Når der fortælles om Freya, nævnes det gerne, at Gudinden græder – og at hendes tårer er af det reneste, rødeste guld. Ifølge overleveringen er grådens årsag noget så jordnært som en bortløben ægtemand; et poetisk, men ikke desto mindre simpelt hankønsvæsen, der ikke kunne tåle Fruens nærhed – og ved sit fravær nu volder hendes hjertes sorg.      

Læs videre “Et alter blankt som glas”

Hellige dykker

Metal-lyrisk henrykkelse uden hovedpine

* * * * *

Don’t smell the flowers, they’re an evil drug to make you lose your mind
– ‘Don’t talk to strangers’

Who calls us Thelemites will do no wrong 
– Liber AL vel Legis 1:40

* * * * *

Ting sker. Det ene tager det andet. Man flyder med. Det gælder stort set alt og alle. Kunsten er at forholde sig aktivt til dette flux – altså i samme bevægelse at modtage & formgive øjeblikket som en både givet og hidkaldt sag. Lige dér begynder magien.

Den anden dag dukkede der noget op, som bidrog til, at en længe anet sammenhæng pludselig blev særdeles klar – nu rider vi på rytmen og lægger lidt af sagen frem.

* * * * *

Læs videre “Hellige dykker”

Hæld vand ud over Verden!

So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne
Neid auch ein allzugrosses Glück sehen kann!

Segne den Becher, welcher überfliessen will, dass
das Wasser golden aus ihm fliesse und überallhin
den Abglanz deiner Wonne trage!

– Die fröhliche Wissenschaft

Pour water on thyself thus shalt thou be
a Fountain to the Universe. Find thou thyself in every Star.

Achieve thou every possibility.
– The Book of Thoth

….

Tiden løber, og vi løber med – når Vinden hvirvler elementerne op i Verden. Det ene, det andet, det tredje – helt frem til det femte.

Dette er enkelt. Vi drømmer vågent.

Læs videre “Hæld vand ud over Verden!”

Hengivenhed

Alex Gallen Kallela, ‘Ad astra’, 1894

Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius / Det, der er forneden, er som det, der er foroven, og det, der er foroven, er som det, der er forneden, så der kan frembringes vidundere af enheden.

Tabula Smaragdina

Jeg leger derfor gerne skovhvidvinge
og sammensmelter ord og fænomen,
jeg leger perlemåler for at bringe
alverdens leveformer ind i én.

Sommerfugledalen

– – – – – – – – – – –

Jeg elsker dette billede.

Læs videre “Hengivenhed”

Vilje til sundhed


Orandum est ut sit mens sana in corpore sano / Man bør bede om et sundt sind i en sund krop – Decimus Junius Juvenalis

Yes there are two paths you can go by, but in the long run there’s still time to change the road you’re on – Robert Plant

Denne tekst kan med fordel læses i forlængelse af den forkyndelse af indoeuropæisk askese, altså viljefast, selvbekræftende hærdning og forædling af krop og sind, som jeg har fremlagt i essayet Mandstugt. Hvor Mandstugt  foruden et selvfortællende anslag om vinterbadning i en midtjysk sø, gennemgående var alment anlagt og holdt i en upersonlig tone, vil jeg her gå anderledes til værks og beskæftige mig mere direkte med min egen udvikling; altså med træk fra mit eget biospirituelle arbejde, der her skal stå som vidnesbyrd om, hvad en lille mand kan udrette med et vågent sind, en velvoksen vilje og lyse Guders gunst. Håbet er, at ordene vil kunne bidrage til at vække og nære stræbsom lyst i den velvilligt vågne læsers bryst. 

Lad den rette træde ind:

Læs videre “Vilje til sundhed”