Tarotten

. . . . .

Gør hvad du vil skal være hele Loven

. . . . .

I begyndelsen af hovedværket The Book of Thoth skriver Aleister Crowley:

The Tarot is a pack of seventy-eight cards. There are four suits, as in modern playing cards, which are derived from it. But the Court cards number four instead of three. In addition, there are twenty-two cards called “Trumps”, each of which is a symbolic picture with a title itself. At first sight one would suppose this arrangement to be arbitrary, but it is not. It is necessitated, as will appear later, by the structure of the universe, and in particular of the Solar System, as symbolized by the Holy Qabalah. This will be explained in due course. 

Med mine ord kan det udtrykkes sådan her: Tarotten er Europas fælles varselsteknik og symbolsystem; en alment tilgængelig sammenføjning af de skjulte videnskaber og kunster – alkymi, astrologi, talmystik og ceremoniel magi – i et virkningsfyldt mytisk & magisk billedsprog. 

. . . .

Hensigten er efterhånden klar: At opleve og skildre alle Tarottens kort i deres astrologiske sammenhænge – som en årlig rejse gammel hjulet. Indtil videre foreligger der tekster om de 36 talkort, som hver især angår en tredjedel af et af Dyrekredsens 12 tegn. Disse tekster opstod mellem forårets begyndelse i 2021 og vinterens slutning i 2022.

Den nye serie, som nu vil blive udfoldet, kommer til at handle om 12 af hofkortene, altså Ridderne, Dronningerne og Prinserne, og der vil således blive udsendt én tekst om måneden (ups. . . .)

Tanken er, før som nu, at gøre mit bedste for at forstå & formidle Aleister Crowleys og Frieda Harris’ hensigt med kortene så enkelt, trofast, selvgyldigt og omfattende som muligt – og således indbyde den interesserede til selv at påbegynde et studie af kortene, af The Book of Thoth og af Crowleys skrifter i det hele taget.

Den, der har lyst til at følge dette arbejde, kan ganske enkelt springe ind, som lysten byder. Hvis der ønskes en slags introduktion til tankegangen, kan man begynde med essayet I Stenbukkens tegn, som var den første decideret Tarot-astrologiske tekst, jeg skrev.

PS: Grundet levet liv (og deraf affødt skrift) er vi temmelig forsinkede med hofkortene. De kommer – på et tidspunkt. Hver ting til sin tid. Tålmodighed er vitterligt en dyd – for alle involverede.

. . . . .

OPTAKT:
Fiskenes tegn:
10 bægre / 10 of Cups – Satiety / Mæthed – Første forsøg.
En nyere tekst til 10 of Cups kan findes nedenfor.

Stavenes Dronning / Queen of Wands

Vædderens tegn:
2 Stave / 2 of Wands – Dominion / Herredømme
3 Stave / 3 of Wands – Virtue / Dyd
4 Stave / 4 of Wands – Completion / Fuldendelse

Skivernes Prins / Prince of Disks

Tyrens tegn:
5 Skiver / 5 of Disks – Worry / Bekymring
6 Skiver / 6 of Disks – Success / Succes
7 Skiver / 7 of Disks – Failure / Fiasko

Sværdenes Konge / Knight of Swords . . .

Tvillingernes tegn:
8 Sværd / 8 of Swords – Interference / Indblanding
9 Sværd / 9 of Swords – Cruelty / Grusomhed
10 Sværd / 9 of Swords – Ruin / Undergang

Bægrenes Dronning / Queen of Cups . . .

Krebsens tegn:
2 Bægre / 2 of Cups – Love / Kærlighed
3 Bægre / 3 of Cups – Abundance / Overflod
4 Bægre / 4 of Cups – Luxury / Luksus

Stavenes Prins / Prince of Wands . . .

Løvens tegn:
5 Stave / 5 of Wands – Strife / Strid
6 Stave / 5 of Wands – Victory / Sejr
7 Stave / 7 of Wands – Valour / Tapperhed

Skivernes Ridder / Knight of Disks . . .

Jomfruens tegn:
8 Skiver / 8 of Disks – Prudence / Omtanke
9 Skiver / 9 of Disks – Gain / Vinding
10 Skiver / 10 of Disks – Wealth / Velstand

Sværdenes Dronning / Queen of Swords . . .

Vægtens tegn:
2 Sværd / 2 of Swords – Peace / Fred
3 Sværd / 3 of Swords – Sorrow / Sorg
4 Sværd / 4 of Swords – Truce / Våbenhvile

Bægrenes Prins / Prince of Cups . . .

Skorpionens tegn:
5 Bægre / 5 of Cups – Disappointment / Skuffelse

6 Bægre / 6 of Cups – Pleasure / Nydelse
7 Bægre / 7 of Cups – Debauch / Fordærv

Stavenes Ridder / Knight of Wands . . .

Skyttens tegn:
8 Stave / 8 of Wands – Swiftness / Hurtighed
9 Stave / 9 of Wands – Strength / Styrke
10 Stave / 10 of Wands – Oppression / Undertrykkelse

Skivernes Dronning / Queen of Disks . . .

Stenbukkens tegn:
2 Skiver / 2 of Disks – Change / Forandring
3 Skiver / 3 of Disks – Work(s) / Arbejde
4 Skiver / 4 of Disks – Power / Magt

Sværdenes Prins / Prince of Swords . . .

Vandbærerens tegn:
5 Sværd / 5 of Swords – Defeat / Nederlag
6 Sværd / 6 of Swords – Science / Videnskab
7 Sværd / 7 of Swords – Futility / Nyttesløshed

Bægrenes Ridder / Knight of Cups . . .

Fiskenes tegn:
8 Bægre / 8 of Cups – Indolence / Sløvhed
9 Bægre / 9 of Cups – Happiness / Glæde
10 Bægre /10 of Cups – Satiety / Mæthed

. . . . .

Hvis der undervejs i læsningen opstår spørgsmål, kommentarer, indvendinger, rettelsesforslag, udbrud eller opråb, er man hjerteligt velkommen til at henvende sig til mig.

. . . . .

Gid ordene må gavne og glæde. 

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje

. . . . .

Alment anvendt og anbefalet litteratur

– Aleister Crowley: The Book of Thoth
– Lon Milo DuQuette: Understanding Aleister Crowley’s Thoth Tarot
– Phyllis Seckler (Soror Meral): The Thoth Tarot, Astrology and other writings