Tarotten

. . . . .

Gør hvad du vil skal være hele Loven

. . . . .

I begyndelsen af hovedværket The Book of Thoth skriver Aleister Crowley:

The Tarot is a pack of seventy-eight cards. There are four suits, as in modern playing cards, which are derived from it. But the Court cards number four instead of three. In addition, there are twenty-two cards called “Trumps”, each of which is a symbolic picture with a title itself. At first sight one would suppose this arrangement to be arbitrary, but it is not. It is necessitated, as will appear later, by the structure of the universe, and in particular of the Solar System, as symbolized by the Holy Qabalah. This will be explained in due course. 

Med mine ord kan det udtrykkes sådan her: Tarotten er Europas fælles varselsteknik og symbolsystem; en alment tilgængelig sammenføjning af de skjulte videnskaber og kunster – alkymi, astrologi, talmystik og ceremoniel magi – i et virkningsfyldt mytisk og almenmenneskeligt billedsprog. 

. . . .

Sagen er denne: I mine studier af Tarotten er jeg nået til et punkt, hvor jeg nu kan & vil forpligte mig på et mere indgående udadvendt arbejde med sagen. Derfor vil man i løbet af det kommende år her på siden kunne læse en serie af formidlingstekster – en årsrejse i Tarottens talkort, hvor vi vil følge de astrologiske tilskrivninger af de 36 talkort til hver sin 10-dages periode af året, altså hver sin tredjedel af et af Dyrekredsens 12 tegn, og således skildre hvert enkelt kort inden for den tidsperiode, hvor dets energi er stærkest.

Tanken er at gøre, hvad jeg nu kan for at forstå & formidle Aleister Crowleys og Frieda Harris’ hensigt med kortene så enkelt, trofast, selvgyldigt og omfattende som muligt – og således indbyde den interesserede til selv at påbegynde et studie af The Book of Thoth og af Crowleys skrifter i det hele taget.

Den, der har lyst til at følge dette formidlingsarbejde, kan enten læse fra den famlende begyndelse – altså teksten 10 bægre, der blev skrevet som en markering af det forgangne astrologiske års afslutning og vakte lysten til at påbegynde serien – eller blot springe ind, som lysten byder.

. . . . .

Fiskenes tegn:
10 bægre / 10 of Cups – Satiety / Mæthed

Vædderens tegn:
2 Stave / 2 of Wands – Dominion / Herredømme
3 Stave / 3 of Wands – Virtue / Dyd
4 Stave / 4 of Wands – Completion / Fuldendelse

Tyrens tegn:
5 Skiver / 5 of Disks – Worry / Bekymring
6 Skiver / 6 of Disks – Success / Succes
7 Skiver / 7 of Disks – Failure / Fiasko

Tvillingernes tegn:
8 Sværd / 8 of Swords – Interference / Indblanding
9 Sværd / 9 of Swords – Cruelty / Grusomhed
10 Sværd / 9 of Swords – Ruin / Undergang

Krebsens tegn:
2 Bægre / 2 of Cups – Love / Kærlighed
3 Bægre / 3 of Cups – Abundance / Overflod
4 Bægre / 4 of Cups – Luxury / Luksus

Løvens tegn:
5 Stave / 5 of Wands – Strife / Strid
6 Stave / 5 of Wands – Victory / Sejr
7 Stave / 7 of Wands – Valour / Tapperhed

Jomfruens tegn:
8 Skiver / 8 of Disks – Prudence / Omtanke
9 Skiver / 9 of Disks – Gain / Vinding

. . . . .

Hvis der undervejs i læsningen skulle opstå spørgsmål, kommentarer, indvendinger, rettelsesforslag, opråb eller udbrud, er man hjerteligt velkommen til at henvende sig til mig.

. . . . .

Gid ordene må gavne og glæde. 

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje

. . . . .

Alment anvendt og anbefalet litteratur

– Aleister Crowley: The Book of Thoth
– Lon Milo DuQuette: Understanding Aleister Crowley’s Thoth Tarot
– Marcus Katz: Secrets of the Thoth Tarot I-III
– Phyllis Seckler (Soror Meral): The Thoth Tarot, Astrology and other writings

Herudover vil der i slutningen af de enkelte kapitler løbende blive anført anvendt og anbefalelsesværdig litteratur, hvor dette er relevant.