Sværdenes Ridder // Knight of Swords

Gør hvad du vil skal være Lovens helhed

*

11. maj – 10. juni

*

Dette er vindens dristigt fremfarende fyrste – tankelivets antænding i et ivrigt sind. Hans navn er Sværdenes Ridder // Knight of Swords. Vi befinder os i de øvre luftlag, hvor Faderens grundstød bringer alting i bevægelse:

Vi læser, et hak ad gangen, hvad Crowley skriver:

The Knight of Swords represents the fiery part of Air; he is the wind, the storm. He represents the violent power of motion applied to an apparently manageable element. He rules from the 21st degree of Taurus to the 20th degree of Gemini. He is a warrior helmed, and for his crest he bears a revolving wing. Mounted upon a maddened steed, he drives down the Heavens, the Spirit of the Tempest. In one hand is a sword, in the other a poniard. He represents the idea of attack.

Luftens ildfulde aspekt, vinden, stormen – i al sin ustyrlige enkelhed: kraften, der ubesværet hvirvler alting op, så noget nyt kan ske, hvis altså viljen viser sig at være vågent væbnet.

Fra Tyren til Tvillingerne – den overgang er af en mildt sagt voldsom art. Tyren, det faste jordtegn, er evigt sindigt anlagt, og tegnets tunge last er den slags dovenskab, som avler Fiasko. Tvillingerne derimod er det bevægelige lufttegn, selve sindets angrebslystne udfoldelse som ustyrlig energi – på godt og sandelig også på ondt. Talkortene, der er knyttede til dette tegns to første dele kaldes Indblanding og Grusomhed.

Vi læser videre:

The moral qualities of a person thus indicated are activity and skill, subtlety and cleverness. He is fierce, delicate and courageous, but altogether the prey of his idea, which comes to him as an inspiration without reflection.

If ill-dignified, the vigour in all these qualities being absent, he is incapable of decision or purpose. Any action that he takes is easily brushed aside by opposition. Inadequate violence spells futility. “Chimaera bombinans in vacuo”.

Formaningen er indirekte, men ikke til at tage fejl af: Faren ved denne form for ivrighed er, at den, der gribes af idéer, bliver vilde tankers bytte og glemmer at få øje på sig selv – så en bombastisk fremfærd intet andet frembringer end den slags luftighed, den fødtes: Et grusomt larmende selvbedrag i eget tomrum.

Og dermed går vi til den udtalt tekniske side af sagen – nemlig kortets indplacering i forhold til heksagrammerne i varselsbogen I Ching:

In the Yl~ King, the fiery part of Air is represented by the 32nd hexagram, Ha~ng. This is the first occasion on which it has been simple to demonstrate the close technical parallelism which identifies Chinese thought and experience with that of the West. For the meaning is long continuance: “perseverance in well-doing, or continuously acting out the law of one’s being”, as Legge puts it in his note on the hexagram; and this seems incongruous with the Qabalistic idea of violent energy applied to the least stable of the elements. But the trigram of Air also indicates wood; and the hexagram may have suggested the irresistible flow of the sap, and its effect in strengthening the tree. This conjecture is supported by the warning in line 6: “The topmost line, divided, shows its subject exciting himself to long continuance. There will be evil.”

Den fulde ordlyd af Crowleys egenrådige gengivelse af I Chings heksagram 32 lyder sådan her:

Anvisningen er velkendt: Kun viljens sande retning sikrer sindets vej, og Værket bærer faktisk lønnen i sig selv. Overilede udfald avler tidlig undergang.

Og her kommer så – selvfølgelig – omslaget, for også denne Ridder er en del af altings underlige orden:

Allowing this, the image of “the extended flame of mind”, as Zoroaster calls it, may well be subjoined to the former description. It is the True Will exploding the mind spontaneously. The influence of Taurus makes for steadiness, and that of the first decanate of Gemini for inspiration. So let us picture him, “integer vitae scelerisque purus”, a light-shaft of the Ideal absorbing the entire life in concentrated aspiration, passing from earthy Taurus to exalted Gemini. Here, too, is shewn (as in the Yi) the danger to the subject of this symbol; for the first decan is the card called “Interference”; or, in the old pack, “Shortened Force”.

Den sande viljes selvvirkende flammestorm i sindet, så Tyrens grundfaste vedholdenhed forenes med Tvillingernes åbne lysindfald fra oven, upåklagelig i adfærd, renhjertet i egen dyd – og tonen svinges endnu højere opad: Her ser vi selve idealets lyse søjle, hvori al erfaringstyngde sammentrænges og snævres sikkert ind og op mod målet – i overgangen mellem drøvtyggende velvilje og himmelhøj hensigt.

Hvor alt går vel er Sværd-Ridderen en mand af denne art – selvsikkert upåvirket af alverdens indblanding.

Som oftest er det ikke helt så enkelt: Kunsten er at holde fast – imens det hele flyver.

Kærlighed er Loven, kærlighed under Vilje

Om der kommer flere tekster i serien. véd jeg ikke.