Høstoffer

Forside-illustration af Christina Egede

November 2019 udkom Høstoffer på forlaget Gentlemens Jockey Club. Bogen er et frugten af et mytisk-lyrisk samarbejde mellem mig og digteren Jesper B. Korndal. 

Høstoffer – det har vi kaldt den, fordi det er dét, den er: en gave til Magter og mennesker, en vekselsang af tydende genfortællinger og lyrisk legende fortætninger – i fri troskab mod overleveringen. 

Udgangspunktet er selve kilden – altså Nordens gudekvad. 

Bogen er blevet til i en rullende bevægelse, hvor vi løbende har inddrukket udvalgte digte fra ‘Den poetiske edda’, ladet dem virke i os og sendt tekster frem og tilbage mellem Hovedland og Hovedstad. 

Hvis du har lyst, kan du læse bogens forord her:

Nordens eget åndsliv er befolket af guddommelige ægtepar – Guder og Gudinder, som er sig selv i sammenføjningen og ikke kunne være dem, de er, uden den anden. I disse forhold mellem kvinder og mænd har vores forfædre kropsliggjort deres indsigter i vekselvirkningerne mellem livets grundbestanddele – og billedsynerne lyser fortsat. 

Ét af Nordens ægtepar er Idun og Brage. Om Idun fortælles det, at hun som sin fornemste opgave drager omsorg for et ganske særligt frugttræ. På træet gror de gyldne æbler, som holder Asgårds indbyggere unge og gør dem modige og muntre. 

Hendes mand er glædens digter. Han holder af vers og sang – og kender til kunsten gennem ord og toner at vække lysfyldt sans for sammenhænge. 

Sammen udgør de et helligt billede på altings inderste: vielsen af sind og krop – ægteskabet mellem kraft og poesi. 

Hovedsagen er at spise æblerne. Denne bog handler om at smage og sanse, at digte og
fortælle, så træet kan gløde, og frugten rækkes frugten videre.  

Det drejer sig om en vekselsang. Dels tydende genfortællinger, dels lyrisk legende fortætninger – i fri troskab mod overleveringen. Betragt det som et høstoffer.


Jesper B. Korndal og Johan C. Nord,
Samsø, højsommeren 2019

Kan købes via Gentlemens Jockey Clubs hjemmeside