Indblanding // Interference – 8 Sværd

Velkommen til syvende afsnit af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

. . . . . . . .

Gør hvad du vil skal være hele Loven

. . . . . . . .

Bag os ligger det faste jordtegn, Tyren. Dette er begyndelsen på Tvillingernes tegn – vores første møde med luftens bevægelige, ofte alt for bevægelige, dynamik. Kortets navn er Interference // Indblanding. Dets formel lyder: Luft + Jupiter i Tvillingerne + 8. sfære.

Vi iler til Træet:

8. Sephira; her bor den gudemagt, som romerne kalder Merkur, grækerne Hermes og Egypterne Tahuti eller Thoth – altså netop den figur, der har givet navn til Crowley-Harris-Tarotten -i anerkendelsen af hans rolle som kunstens egentlige aktør.

Som det fremgår oversættes sfærens hebraiske navn, Hod, på engelsk med ‘splendor’ – lad os, for eksempel, gengive det med ‘strålepragt’. Hovedsagen er stedets – og Gudens – grundbetingelser.

I den græsk-romerske billedverden flakser han sandal-bevinget hid og did som Magternes allerhurtigste Hyrde; de rejsendes, købmændenes, tjenernes, (kvæg)tyvenes, drømmernes, overgangenes, indbydelsernes og blændværkets listigt menneskevenlige Søn af Jupiter – Olympens dueligt ustabile stifinder, sendebud og sjælefører, der både er hjemmevant på vejene, der fører op & ned.

Thoth, Hermes, Merkur – metallisk glitrende, foranderlig som få og muntert hensynsløs som færre, umulig at (be)gribe; bestandigt alt, alt, alt for flydende til at fastholde, men ikke desto mindre (og netop derfor) evigt & altid uomgængelig og insisterende som selve den sølvklare substans, hvis hovedvirkning er at bringe materialet i heldig bevægelse, så tiltrængt forandring fremprovokeres, og Værket, måske, virkeliggøres i Verden.

Forhåbentlig forstår vi – lidt af – dette.

Indbydelsen er overbragt. Han venter ikke.

.

.

En reaktion

Om alle 8-erne skriver Crowley i – quelle surprise – vores allesammens The Book of Thoth:

The four Eights are attributed to Hod. Being in the same plane as the Sevens on the Tree of Life, but on the other side, the same inherent defects as are found in the Sevens will apply.

Yet one may perhaps urge this alleviation, that the Eights come as (in a sense) a remedy for the error of the Sevens. The mischief has been done; and there is now a reaction against it. One may, therefore, expect to find that, while there is no possibility of perfection in the cards of this number, they are free from such essential and original errors as in the Lower case (s. 183).

Lavt i Træet, parallelt med stedet for Fruens fornedrelse– og dermed præget af samme slags fejl & mangler, som findes dér – ja, det er sagens ene side, udtalt med myndighed. Som alt andet perspektivforskydes den i sammenstillingen med sin tvillingefødte mod-sætning: Måske måske, siger mesteren – kan vi lade os opmuntre til en lidt lettere, altså en (i en vis forstand) lidt mere opløftende, forståelse af 8-erne og al deres væsen, så de anses og erfares som et behandlingstiltag til lindring af dét, der gik så galt i 7-ernes sygelige sejr.

Stands & tænk: Hør roligt indlevelsen knitre i ord & indskud. Der vælges, vægtes og vurderes med en kenders udsøgte omhu – manden véd nøjagtigt, hvad han laver:

This alleviation … (in a sense) … a remedy.

Intet er uden hensigt. Tilfældet æres. Væsken opskænkes med sikkert henkastet hånd.

Det flyder.

Altså, så vidt vi fatter og forstår: 8-ernes strålepragt udgør en væsentlig ingrediens i kuren på en skade & ballade, der siges allerede at være sket – og nu kalder på sit eget gensvar; en reaktion, så rejsen ikke ender, for selve fortællingen vil (jo) så hjertens gerne fortsætte fremad.

Kort fortalt: Omend fuldstændigheden ikke er en mulighed hernede, kan 8. sfæres kort forventes – sé ironien dryppe & trille – at være frie fra slige essentielle og oprindelige fejl(slutninger), som udgør 7-ernes grundpræg.

Værsgo at sluge!

.

. . . .

Jupiter og Gemini

Umiddelbart efter den almene beskrivelse af 8-ernes væsensart læser vi disse ord om Sværd-kortets særpræg – som, selvfølgelig, på samme tid bekræfter de just formidlede almenheder og peger os i en uventet retning:

The Eight of Swords is called Interference. At first sight, it would seem easy to confuse it with the Eight of Cups; but the idea is, in reality, quite different.

The card is attributed to Jupiter and Gemini; accordingly, there is no weighing down of the will by internal or external stress. It is simply the error of being good-natured when good-nature is disastrous. Gemini is an airy sign, an intellectual sign; Jupiter is geniality and optimism. This will not do in the world of Swords; if one must hit at all, a knock-out blow is best. But there is another element in this card; that of unexpected (the Eights, being at heart Mercurial, are always that) interference, sheer unforeseen bad luck. Trivial incidents have often altered the destiny of empires, brought to naught “the best laid plans of mice and men” (s. 184).

Afbrydelse – som det første fortælles vi, at kortet snildt kunne forveksles, men ikke bør blive det, med de 8 Bægre, som tilhører Fiskenes første dekan og bærer navnet Indolence // Træghed, fordi de angår vandets ufrugtbare stilstand.

Her handler det, i virkeligheden, om noget ganske andet; ikke om tyngdens sløvhed, men derimod om en uheldssvanger lethed – altså en (så vidt vi mærker) selvskadende mangel på modstandsdygtighed i konfrontationen med forstyrrelser i vind & vejr.

Jupiter og Gemini – Bjergets smilende Herre og sindets luftigt bevægelige brødre. Lethed & lethed – og dermed ikke, som i de 8 Bægre (eller for den sags skyld de nyligt beskrevne 7 Skiver) et spørgsmål om en overmægtig tyngdes nedtrykning af viljeslivet, men om – som det står skrevet – “the error of being good-natured when good-nature is disastrous”.

Hvad er problemet? Vi holder os til teksten.

Altså, det bevægelige lufttegn Tvillingerne, “an airy sign, an intellectual sign”, i selskab med den glade Fadergud, hvis væsenspræg er “geniality and optimism”.

Svaret findes – givetvis – blandt andet i den næstfølgende sætning:

This will not do in the world of Swords; if one must hit at all, a knock-out blow is best.

I intellektets bedrageriske anliggender, her i de lavtliggende, hermetiske egne, kan – siger den vidtberejste – godmodighed som grundtræk hidkalde rent ud katastrofale følger.

At kende tid & sted; at veje stålet i sin hånd, så det kan vides & erfares, hvornår der skal slås til, og hvilken gerning dette sindets Sværd, når alt kommer til alt, faktisk er tiltænkt. Andetsteds læser vi:

. . . The centre of Ruach being the heart, it is seen that this Sword of the Ruach must be thrust by the Magician into his own heart . . .

– og videre:

. . . He shall await the Sword of the Beloved and bare his throat for the stroke . . .

– og endelig:

. . . This final destruction of Knowledge opens the City of the Pyramids . . .

– som det forkyndes:

Come unto me” is a foolish word: for it is I that go.

Med disse – kanske tankeløst – henkastede stumper af sagens sammenhæng er vi vist (lidt) for langt foran os selv og rører ved en hemmelighed i Sværdenes suite, som først ganske gradvist vil & skal finde sin udfoldelse, i takt med at vi konfronterer og forstår resten af luftelementets kort.

Altså – arretes toi – og lad, for nuværende, blot ordene stå, som de står: I visse sager kaldes der ikke på godmodighed, men på en stålsat vilje til at støde.

. . .

. . .

Et andet element

Fortsættelsen tåler gentagelse:

But there is another element in this card; that of unexpected (the Eights, being at heart Mercurial, are always that) interference, sheer unforeseen bad luck. Trivial incidents have often altered the destiny of empires, brought to naught “the best laid plans of mice and men”

Ganske enkelt: Uforventet indblanding i dét, der ellers lignede et sikkert, velafstivet og godt gennemtænkt forehavende, men pludselig, ved ubegribelighedens mellemkomst, splintres i simpel, uforudset, uheldighed.

Merkur som tilfældets – og trivialitetens – skælmsk forstyrrende faktor: Betænk stenslaget, der aldeles ubønhørligt flækker din forrude midt på motorvejen mellem landets dele, og som faktisk ikke ville have været lige dér, hvis du, lad os blot sige, sådan cirka, 42 minutter tidligere, faktisk var vendt om og havde hentet den magiske børnebog, som fejlagtigt ikke kom med i bilen, fordi du var for ufokuseret, da du pakkede til ferien; eller tænk, for eksempel, på din dagsmætte mormor, der fredsommeligt viftes hjemad, lige når du sidder dér med din hellige deadline og således får væsentligt mere travlt end ønsket; læg dertil de forstyrrende telefonopkald fra mennesker og myndigheder, der (sandsynligvis) vil dig den ene eller anden ubetydelighed; overvej, endelig, dit ellers særdeles roligt sovende spædbarn, som pludselig skriger op fra vognen, netop som moderen er gået ud ad døren (med mælken i sig), og du sidder – fanatisk & fortravlet – dér ved skærmen, i stædig kamp med stoffet, for at smede flyvende tanker om til ordfast tekst . . .

You read me?

Det er nøjagtigt, som han siger: Både blandt mus & mænd kan dét, som vi så ofte er tilbøjelige til at kalde små ting, sandelig sagtens forstyrre såkaldt store sager – og det vil intet nytte at klynke krænket over indblandingen.

Den er din Herres værk.

Mon ikke balancekunsten er, i samme yndefulde (h)åndevending, både at gøre sit og give slip?

. . . .

. . . .

Vedholdenhed

Så vidt, så godt – vi fortsætter frimodigt fremad; lidt længere inde i Tahutis gode billedbog modtager vi følgende, kortfattede opklaring af de 8 Sværds vilkår og væsen:

The number Eight, Hod, here signifies lack of persistence in matters of the intellect and of contest. Good fortune, however, attends even these weakened efforts, thanks to the influence of Jupiter in Gemini, ruling the Decan. Yet the Will is constantly thwarted by accidental interference.

The centre of the card is occupied by two long Swords pointed downward. These are crossed by six small swords, three on each side. They remind one of weapons peculiar to their countries or their cults; we see here the Kriss, the Kukri, the Scramasax, the Dagger, the Machete and the Yataghan (s. 297).

Der nævnes en mangel på vedholdenhed i intellektets og udprøvningens sager – altså en forståelsesfremmende gentagelse af, hvad vi allerede har erfaret. Dernæst anføres en – naturligvis delikat selvmodsigende – definition af, hvad (som jo betyder hvem) der her er på spil:

Good fortune . . . however . . . thanks to the influence . . . yet . . . constantly thwarted . . . accidental interference.

Til & fra – altid, det ene med det andet: Flagrende, flimrende, mageløst farverig, som sjæles vinger og fiskenes skønne skæl; glitrende, kappeklædt, danseglad, omskiftelig – sublimt forførende, aldeles uden anger.

Hvem er vi dog at ønske os Guden anderledes, end han er?

. . . . .

. . . . .

To lange sværd

Nu, endelig, det allersidste:

The centre of the card is occupied by two long Swords pointed downward. These are crossed by six small swords, three on each side. They remind one of weapons peculiar to their countries or their cults; we see here the Kriss, the Kukri, the Scramasax, the Dagger, the Machete and the Yataghan (s. 297).

Bemærk bestandigt mandens valg af ord: To lange sværd, der peger nedad; dette er brodersindets våben, Tvillingernes tegn, hvilende midt i omskiftelighedens vinde, vedholdende vendte mod Jorden, ikke slyngede rasende opad og udad.

Bag dem, krydsende deres søjlebaner, ser vi de seks, forskelligartede kortsværd, som alle, oplyses vi, bør minde os om, hvad denne Verdens mange, mere eller mindre meningsfulde sammenrend af holdningsfæller og stammeforbund er og bør være for den, hvis sind er samlet om virkeliggørelsen af selve sagen – nemlig, selvfølgelig, simple forstyrrelser og støj på linjen, som Værkets ven viljefast afviser at lade sig indblande i.

Dér har du det: I symmetrien fæstnes brødres bånd, så Faderguden smiler – mens Sønnen lykkeligt griner, velvidende at alting er og vil (for)blive, som det skal være:

I see it all now; the virile force of Mars is far beneath him. All the other Gods are merely aspects of Jupiter formulated by Hermes. He is the first of the Aeons.

The sense of humor of this god is very strong. He is not sentimental about his principal function; he regards the Universe as an excellent practical joke; yet he recognizes that Jupiter is serious, and the Universe is serious, although he laughs at them for being serious. His sole business is to transmit the force from Jupiter, and is concerned with nothing else. The message is Life, but in Jupiter the life is latent.

Hengiv dig villigt til ham, modtagelig for hans munterhed. Alt andet er en fælde.

. . . . . . . .

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje.

. . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Næste afsnit handler om 9 Sværd og kan læses her.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kan du lide det, du har læst? Støt mit arbejde!

Via PayPal:


Eller MobilePay: