Grusomhed // Cruelty – 9 Sværd

Velkommen til ottende afsnit af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

Gør hvad du vil skal være hele Loven

Alting synker, sindet skriger – dette er tankelivets smertelige selvfortæring; det bevægelige lufttegns anden dekan. Kortets navn er Grusomhed // Cruelty. Dets formel lyder: Luft + Mars i Tvillingerne + 9. sfære.

Kravl selv ned og kik:

Dette er Lunas hjem i Træet; 9. sfære – himmellysets genskær i det foranderlige fundament.

Om alle 9-erne læser vi:

These cards are attributed to Yesod. After the double excursion into misfortune, the current returns to the middle pillar. This Sephira is the seat of the great crystallization of Energy. But it takes place very far down the Tree, at the apex of the third descending triangle, and a flat triangle at that. There is little help from low, unbalanced spheres like Netzach and Hod. What saves Yesod is the direct ray from Tiphareth; this Sephira is in the direct line of succession. Each of these cards gives the full impact of the elemental force, but in its most material sense; that is, of the idea of the force, for Yesod is still in Yetzirah, the formative world. Zoroaster says:

“The number Nine is sacred, and attains the summit of perfection.” Egypt and Rome, also, had Nine Major Deities (s. 185).

Tilbage ved midtersøjlen, efter følelseslivets fornedrelse i Netzach og tankelivets ophøjelse i Hod; her har vi sædet for energiens mægtige krystallisering – hernede sammenblandes og fæstnes alle elementer. Hvor vi i 7-erne og 8-erne var langt ude, er vi nu for alvor langt nede, nemlig i spidsen af Træets tredje, nedadvendte, fladtrykte trekant. Hjælpen kommer alene fra oven – en nedadgående stråle af Solens & Sønnens eget lys fra Træets centrum i Tiphareth krydser, kunstfærdigt, forbindelseslinjen mellem Netzach og Hod, så lyset skinner opklarende og levendegørende på den ellers kolde og mørke Måne.

Som skrevet: Hver enkelt af disse kort markerer og frigiver det pågældende elements grundkraft i sin fulde, mest materielle, virkning – på idéens plan. Dette sidste, altså at der her (stadig) drejer sig om “the idea of the force” og ikke dens egentlige udfoldelse i vores verden skal forstås ud fra den førnævnte kabbalistiske opdeling af fire adskilte & forbundne verdener, Atziluth, Briah, Yetzirah, Assiah, som hver især korresponderer med et af de fire elementer, sjælens fire dele og et af bogstaverne i Guddommens navn, samt udgør et afgrænset område af Livstræet.

Sådan her:

Altså: Atziluth er ildens verden og modsvarer derfor Tetragrammets første bogstav Yod (Faderen). Kun den øverste Sephira, altså selve kronen, Kether, befinder sig i Atziluth. Briah er vandets verden og modsvarer Tetragrammets andet bogstav (Moderen). Her befinder 2. og 3. Sephira sig. Yetzirah er luftens verden og modsvarer tredje bogstav Vau (Sønnen). I denne verden finder vi hele seks af Træets ti Sephiroth. Endelig finder vi, så lavt, som man kan komme, Jordens element i Assiah, der kun tæller den ene – og uomgængeligt altafgørende – Sephira Malkuth, og som svarer til det sidste i Tetragrammet, altså Datteren, om hvem det fortælles & forkyndes, at det store Værks endemål er at oprejse hende til Moderens trone.

Begrebsmæssigt kan de fire verdener beskrives som:

Atziluth – den arketypiske verden
Briah – den kreative verden
Yetzirah – den formative verden
Assiah – den materielle verden

Den interesserede anbefales, for eksempel, at opsøge Rabbi Lamed Ben Cliffords indføring The Chicken Qabalah.

Det væsentligste er, her & nu, at Yesod udgør bundpunktet af den formative verden – stedet, hvor det mentale munder ud i det materielle – en fødekanal for vores Verden.

I citatets afslutning henvises der, vanligt henkastet, til den persiske profet og religionsstifter Zoroasters/Zarathustras forståelse af 9-tallets hellighed:

The number nine is sacred and attains the summit of perfection

Dér har vi endnu en fremmaning af et af den slags paradokser, som vi efterhånden er ved at vænne os til at gnave i – at 9-tallet hører til i bunden og samtidig siges at strække sig mod fuldstændighedens tinde.

Yderligere forklaring giver han os ikke – blot en konstatering af, at også i Rom og Egypten ærede man dette fundamentale tal:

Egypt and Rome, also, har Nine Major Deities

Altså: 9-tallet er særligt – en biospirituel grundfigur, der både anes i myternes væv og erfares i vækstens højst konkrete vilkår: Som barnet hviler & vokser ni måneder i moders liv før ankomsten til Verden, hænger magikeren ni nætter i højt og helligt træ for at skue og begribe hemmelighedens tegn.

Også rent matematisk er 9-tallet kendetegnet ved nogle bemærkelsesværdige egenskaber.

To illustrationer:

1 ) Når et encifret tal adderes med 9, vil udkommet altid være et tal, hvoraf tværsummen – altså en simpel sammenlægning af de to tal – vil være det samme, som det, der begyndtes ved, således at ethvert af de grundtal, der møder 9-tallet, så at sige, sendes tilbage til sig selv.

Sådan her:

1 + 9 = 10 – – – 1 + 0 = 1
2 + 9 = 11 – – – 1 + 1 = 2
3 + 9 = 12 – – – 1 + 2 = 3
4 + 9 = 13 – – – 1 + 3 = 4
5 + 9 = 14 – – – 1 + 4 = 5
6 + 9 = 15 – – – 1 + 5 = 6
7 + 9 = 16 – – – 1 + 6 = 7
8 + 9 = 17 – – – 1 + 7 = 8
9 + 9 = 18 – – – 1 + 8 = 9

2) Når 9 multipliceres med et tal, vil udkommet altid være et tal, hvis tværsum – enten gennem én eller flere reduktioner – vil ende med at være 9.

Først den simple opstilling:

9 x 2 = 18 – – – 1 + 8 = 9
9 x 3 = 27 – – – 2 + 7 = 9
9 x 4 = 36 – – – 3 + 6 = 9
9 x 5 = 45 – – – 4 + 5 = 9
9 x 6 = 54 – – – 5 + 4 = 9
9 x 7 = 63 – – – 6 + 3 = 9
9 x 8 = 72 – – – 7 + 2 = 9
9 x 9 = 81 – – – 8 + 1 = 9
9 x 10 = 90 – – – 9 + 0 = 9

Dernæst nogle, mere eller mindre, tilfældige eksempler:

9 x 15 = 135 – – – 1 + 3 + 5 = 9
9 x 49 = 441 – – – 4 + 4 + 1 = 9
9 x 65 = 585 – – – 5 + 8 + 5 = 18 – – – 1 + 8 = 9
9 x 93 = 837 – – – 8 + 3 + 7 = 18 – – – 1 + 8 = 9
9 x 156 = 1404 – – – 1 + 4 +0 + 4 = 9
369 x 9 = 3321 – – – 3 + 3 + 2 +1 = 9
9 x 418 = 3762 – – – 3 + 7 + 6 + 2 = 18 – – – 1 + 8 = 9
9 x 777 = 6993 – – – 6 + 9 + 9 + 3 = 27 – – – 2 + 7 = 9
9 x 727272 = 6545448 – – – 6 + 5 + 4 + 5 + 4 + 4 + 8 = 36 – – – 3 + 6 = 9

Prøv selv. Det fortsætter – i evighedernes evighed.

Change is stability

Rimelig kosmisk, nicht wahr?

Lad os blot, uden yderligere dramatik, bemærke, at andre tal ikke opfører sig på denne måde. Det afgørende er, at kloderne drejer, så alting uvægerligt bliver sort, og siden, stille og roligt, opklares og befæstes i den, der vil & kan hengive sig til helhedens egne vibrationer.

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Navnet er ikke grundløst

I forlængelse af den almene beskrivelse af 9-erne følger, som altid en specifik omtale af de enkelte suiters kort. Om de 9 Sværd læser vi:

The Nine of Swords is called Cruelty. Here the original disruption inherent in Swords is raised to its highest power. The card is ruled by Mars in Gemini; it is agony of mind. The Ruach consumes itself in this card; thought has gone through every possible stage, and the conclusion is despair. This card has been very adequately drawn by Thomson in “The City of Dreadful Night”. It is always a cathedral – a cathedral of the damned. There is the acrimonious taint of analysis; activity is inherent in the mind, yet there is always the instinctive consciousness that nothing can lead anywhere (s. 186).

Grusomhed – navnet er ikke grundløst. Vi gentager blot ordene:

Here the original disruption inherent in Swords is raised to its highest power.

Enkelt udtrykt: Som redskaber er sværdene destruktive, ikke konstruktive; ødelæggende, ikke skabende. Deres rette formål er, som Tarottens grundbillede på det analytiske sind, at sønderdele, bemestre og bedømme tankens indhold og idéer, så ingen af dem fører den stræbsomme bort fra Vejens midte – men de kan ikke selv anvise den vej, der skal vandres. Dertil kræves opvækkelsen og udlevelsen af både højere & dybere anlæg.

I anden del af Crowleys lille hovedværk Book 4 finder vi en opklarende udlægning af alle magikerens redskaber – og læser i denne forbindelse disse ord om Sværdets grundpræg:

As the Wand is Chokmah, the Will, “the Father”, and the Cup the Understanding, “the Mother,” Binah; so the Magick Sword is the reason, “the Son,” the six Sephiroth of the Ruach, and we shall see that the Pantacle corresponds to Malkuth, “the Daughter.

The Magick Sword is the analytical faculty; directed against any demon it attacks his complexity.

Only the simple can withstand the sword. As we are below the Abyss, this weapon is then entirely destructive: it divides Satan against Satan. It is only in the lower forms of Magick, the purely human forms, that the Sword has become so important a weapon. A dagger should be sufficient.

But the mind of man is normally so important to him that the sword is actually the largest of his weapons; happy is he who can make the dagger suffice.

Ok?

. . .

Mars i Tvillingerne

Vi fortsætter: Astrologisk set drejer det sig her om Mars i Tvillingerne – krigens hæmningsløse Herre, hvælvingens voldsmand, der gør sit indtog i tankens luftigt bevægelige egne; ikke just en behagelig sammenføjning. Som det står skrevet:

. . . it is agony of mind. The Ruach consumes itself in this card; thought has gone through every possible stage, and the conclusion is despair.

Sindet, der nådesløst fortærer sig selv; tankelivet, der efter at have gennemtrasket alle sine spor, nu steger yndeløst i sin egen fortvivlelse.

Kender vi det?

Utvivlsomt.

Tilstanden er – med en anden mesters ord – menneskelig, alt for menneskelig.

Som det næste nævnes det, at kortets tilstand er blevet skildret på en træffende måde af en vis Thomson i hans værk The City of Dreadful Night.

Som altid er internettet er vores hjerteven og oplyser os velvilligt om eksistensen af den britiske poet James Thomson (1834-1882), der i 1874 udgav sit dystre mesterdigt om skræknattens ørkenvandring, hvori sindets våben viser sig aldeles utilstrækkelige.

Oplev det, hvis du vil.

Vi holder os trofast til teksten:

It is always a cathedral – a cathedral of the damned. There is the acrimonious taint of analysis; activity is inherent in the mind, yet there is always the instinctive consciousness that nothing can lead anywhere.

En katedral for de fortabte; et helligt (op)samlingssted for de dømte, de hidsigt analytiske sind, som farer hvileløst omkring i deres hunger efter sønderdeling, mens dybere anlæg i dem faktisk allerede kender smerten ved at vide, at absolut intet af dette vil føre dem noget nyt sted hen.

. . . . .

Velkendt, alt for velkendt

Under den udvidede beskrivelse af Grusomhed længere inde i The Book of Thoth møder vi denne figurtegning:

The number Nine, Yesod, brings back the Energy to the central pillar of the Tree of Life. The previous disorder is now rectified.

But the general idea of the suit has been constantly degenerating. The Swords no longer represent pure intellect so much as the automatic stirring of heartless passions. Consciousness has fallen into a realm unenlightened by reason. This is the world of the unconscious primitive instincts, of the psychopath, of the fanatic.

The celestial ruler is Mars in Gemini, crude rage of hunger operating without restraint; although its form is intellectual, it is the temper of the inquisitor.

The symbol shows nine swords of varying lengths, all striking downwards to a point. They are jagged and rusty. Poison and blood drip from their blades.

There is, however, a way of dealing with this card: the way of passive resistance, resignation, the acceptance of martyrdom.

Nor is an alien formula that of implacable revenge (s. 208).

9-tallet bringer energien tilbage til Træets midtersøjle, så den krænkede orden genrejses.

Ja, dette er netop 9-ernes almene funktion. I de tre andre suiter udtrykkes denne fundamentale oprejsning i Stavenes Styrke, Bægrenes Glæde og Skivernes Vinding – kun Sværdenes 9-tal er drabeligt ubehageligt.

Hvorfor?

Fordi det menneskelige intellekt ganske enkelt ikke er så stedkendt og duelig en rejsefører, som det gerne ville være – fordi Sværdenes brugbarhed svækkes, og deres iboende tendens til destruktion intensiveres, i takt med at energien uvægerligt bevæger sig nedad.

Ja, diagnosen er vitterligt umisforståelig:

The Swords no longer represent pure intellect so much as the automatic stirring of heartless passions. Consciousness has fallen into a realm unenlightened by reason. This is the world of the unconscious primitive instincts, of the psychopath, of the fanatic.

Opflammelse af hjerteløse lidenskaber, bevidsthedens fald fra højderne, nedsænkningen i uforstand; et smudsigt, sygeligt, rasende, selvoptaget sind. Mars überalles.

Crude rage of hunger operating without restraint . . .

Velkendt, alt for velkendt.

Var der mon mere, I ville vide?

.

.

Gift og blod

Vi nærmer os for alvor bunden; læs og betragt – igen:

The symbol shows nine swords of varying lengths, all striking downwards to a point. They are jagged and rusty. Poison and blood drip from their blades

– – – – –

– – – –

Sværdene stødes, ubønhørligt, nedad mod et fælles punkt; vi ser, at de er takkede og rustne – og mesteren fortæller os, at dét, der drypper fra dem både er blod og gift.

I sandhed kvalmende.

Hvad gør vi her? Hvor går man hen, når alt går ned?

Han svarer gerne:

There is, however, a way of dealing with this card: the way of passive resistance, resignation, the acceptance of martyrdom.

At godtage grusomheden som sit vilkår. At tage vel imod fornedrelsen. Handlingsløs modstand. Tilbagetrækning til det stille kammer. Et domfældet vidnes tavst betragtende bevidsthed.

Gennemboret – uden anskrig.

. . .

Salvador Dali, 1951

. . .

En uforsonlig hævn

Nej.

Så udramatisk kan det ikke ende. Der er mere. Tilføjelsen er væsentlig:

Nor is an alien formula that of implacable revenge

En uforsonlig hævn – mod hvem, mod hvad?

Rungende tavshed.

At fatte og forstå, hvad disse ord må indebære, overlades uden videre til den enkelte – til mennesket, som i sin iver selv har valgt at hæve våbenet og derfor, når alt kommer til alt, en skønne dag vil vide, hvad det egentlig skal bruges til:

“Whoso taketh the sword shall perish by the sword” is not a mystical threat, but a mystical promise. It is our own complexity that must be destroyed.

Hengiv dig uden tøven

Gør,
hvad

du vil
. . .
. . .
. . .

. . . . . . . . .

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje

. . . . . . . . .

Næste afsnit handler om 10 Sværd og kan læses her.
Kan du lide det, du har læst? Støt mit arbejde!

Via PayPal:


Eller MobilePay:


3 Replies to “Grusomhed // Cruelty – 9 Sværd”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *