Overflod // Abundance – 3 Bægre

. . .

Velkommen til ellevte afsnit af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

. . . . . .

Gør hvad du vil skal være hele Loven

. . . . .

1. juli – 11. juli

Med hjertelig hilsen til Soror Køkken-Orakel
i fødselsfejringens anledning

Dette er Krebsens midte – det kardinale vandtegns udøsning i selvoverstrømmende forståelse. Kortets navn er Overflod // Abundance. Dets formel lyder: Vand + Merkur i Krebsen + 3. sfære.

Dette er sidste stop inden afgrunden:

. . .

Binah, den øvre triades saturniske sfære – her bor, som før fortalt, selve den store Moder. Gentagelse fremmer forståelse.

These cards are referred to Binah; in each of them is expressed the symbolism of Understanding. The idea has become fertilized; the triangle has been formulated. In each case, the idea is of a certain stability which can never be upset, but from which a child can issue (s. 178).

Idéen er befrugtet. Trekanten er formuleret. Stabiliteten kan ikke forstyrres udefra – bevægeligheden fremgår som mulighed & vilkår, når enhedens erfaring konkretiseres i et barn.

. .

. . .

Om vandets tretal læser vi i The Book of Thoth – umiddelbart efter det ovenfor citerede:

The Three of Cups is called the Lord of Abundance. The idea of love has come to fruition; but this is now sufficiently far down the Tree to introduce a very definite differentiation between the suits, which was not previously possible (s. 178).

Overflodens herre, Kærlighedens idé – nu bragt til frugtbar blomstring. Her udskilles elementerne tydeligt & mærkbart fra hinanden. Forskellene findes. Forståelsen flyder.

Bægrene er granatæbler

I den længere beskrivelse af de 3 Bægre læser vi disse oplysende ord:

This card refers to Binah in the suit of Water. This is the card of Demeter or Persephone. The Cups are pomegranates: they are filled bountifully to overflowing ~ on a single lotus, arising from the dark calm sea characteristic of Binah. There is here the fulfilment of the Will of Love in abounding joy. It is the spiritual basis of fertility.

The card is referred to the influence of Mercury in Cancer; this carries further the above thesis. Mercury is the Will or Word of the All-Father; here its influence descends upon the most receptive of the Signs.

At the same time, the combination of these forms of energy brings in the possibility of somewhat mysterious ideas. Binah, the Great Sea, is the Moon in one aspect, but Saturn in another; and Mercury, besides being the Word or Will of the All-One, is the guide of the souls of the Dead. This card requires great subtlety of interpretation. The pomegranate was the fruit which Persephone ate in the realms of Pluto, thereby enabling him to hold her in the lower world, even after the most powerful influence had been brought to bear.

The lesson seems to be that the good things of life, although enjoyed, should be distrusted.

Altså – Binah, Dronningens område, i Vandets suite; så vidt, så godt. Nu tiltager mystikken: Dette er Demeter eller Persefones kort. Bægrene er granatæbler. Ja, netop; så stilfuldt henkastet kan et mytisk motiv fremmales, og udsigten åbnes – i den, der husker.

Vi følger tekstens strøm: Bægrene fyldes righoldigt fra oven, så væsken frit flyder fra dem og sætter sine ringe i forståelsens rolige ocean. Sådan opfyldes viljen til at elske i en overstrømmende glæde. Dette er frugtbarhedens åndelige ophav.

. . .

. . .

Merkur i Krebsen

Astrologisk udtrykt:

The card is referred to the influence of Mercury in Cancer; this carries further the above thesis. Mercury is the Will or Word of the All-Father; here its influence descends upon the most receptive of the Signs.

Merkur i Krebsen – alt er forbundet; symbolerne overlejrer frit hinanden, så helheden får dybde og tekstur. Her træffer vi atter Olympens sandalbevingede budbringer midt i akten – evigt og altid Viljen & Ordets overførende faktor – Alfaderens hamskiftende formidler i hjertets lykkeligt modtagelige vand.

. . .

. . .

På samme tid

Her kommer vi til selve sagen:

At the same time, the combination of these forms of energy brings in the possibility of somewhat mysterious ideas. Binah, the Great Sea, is the Moon in one aspect, but Saturn in another; and Mercury, besides being the Word or Will of the All-One, is the guide of the souls of the Dead. This card requires great subtlety of interpretation. The pomegranate was the fruit which Persephone ate in the realms of Pluto, thereby enabling him to hold her in the lower world, even after the most powerful influence had been brought to bear.

Ordet er træffende: Nu bliver det mystisk – her drikker vi af selve hemmeligheden: Forståelsens hav er både Månen og Saturn, altså henholdsvis den sidste og (øjensynligt) mest feminint foranderlige og den første og (eftersigende) mest maskulint ubøjelige af de syv klassiske planeter. Det sidste er alt andet end uforbundet med det første.

En tankeløs selvmodsigelse? Javist – det er jo (netop) beliggenhedens betingelse. Som det står skrevet i nøgleteksten The Vision and the Voice:

And this is the great Mystery of the Supernals that are beyond the Abyss. For below the Abyss, contradiction is division; but above the Abyss, contradiction is Unity. And there could be nothing true except by virtue of the contradiction that is contained in itself.

Så, altså – flet ubekymret sindet rundt om det her: At forståelsens vidtstrakte vande på samme tid modsvarer Månens omskiftelser & Saturns rammesætning er retteligt at erfare & forstå som en opklarende parallel til den dunkelt klargørende omstændighed, at Jupiter-sønnen Merkur foruden at være selve enhedens udtrykte hensigt også tjener som de døde sjæles rejsefører.

. . . This card requires great subtlety of interpretation . . .

.

. . .

Med andre ord: Enhedens forståelse er altid uanstrengt. Forandring er faktisk den eneste fasthed, der findes. Det spirer, mens vi sover.

Dér har vi vores gåde:

The pomegranate was the fruit which Persephone ate in the realms of Pluto, thereby enabling him to hold her in the lower world, even after the most powerful influence had been brought to bear.

Sådan går lidelse og lykke ubesværet i ét; blomsterne lyser, himlen er grå – dette er nedfarten, evigt & altid sødmefyldt nær i overfloden. Velsignelsen er overvældende. Prisen er virkelig. Pagten er bindende. Det er, som det skal være.

Modstand er meningsløst. De røde kerners smag er uden mage. Hades er vores Herre. Latteren genlyder som et ekko fra Olympen: Dét, der er forneden, er også foroven. Omfavnelsen er uomgængelig.

. . .

. . .

Mens du falder

Mesterens sidste ord:

The lesson seems to be that the good things of life, although enjoyed, should be distrusted.

Sandheden er selvindlysende. I showbiz går det op & ned. Glæd dig i bestandigt under Solen, velvidende at kloden drejer – rundt & rundt.

Mere angives ikke. Det er dit eventyr. Velsignede er de vågne. Hellig, hellig, hellig er Herren. Kronen på Værket er accept af alting. Han tager dig med vold. Forstår du nu? Tavshed er samtykke. Nyd det, mens du falder – opad:

I am the giver of Life, yet therefore is the knowledge of me
the knowledge of death

. . .

.

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje

.

. . . . . . . . . . . . . . .

Næste afsnit handler om 4 Bægre og kan læses her.
Kan du lide det, du har læst? Støt mit arbejde!

Via PayPal:


Eller MobilePay:


One Reply to “Overflod // Abundance – 3 Bægre”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *