Kærlighed // Love – 2 Bægre

..

Velkommen til tiende afsnit af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

. . . . . .

Gør hvad du vil skal være hele Loven

. . . . . .

21. juni – 1. juli

Våbnene er sænkede. En modtagelse er mulig. Dette er frigivelsen af vandet – forståelsens hjerteligt centrede kanalisering i Krebsens uforfærdede anslag. Kortets navn er Kærlighed // Love. Dets formel lyder: Vand + Venus i Krebsen + 2. sfære.

Vi er – lykkeligvis igen – i Træets top:

Chokmah, den 2. sfære; her er der, som vi husker, udelt godt at være – for dette er impulsens første forståelige frembrud:

These cards refer to Chokmah. From the point of view of the ordinary person, Chokmah is really No. I and not No.2, because he is the first manifestation; Kether is completely concealed, so that nobody knows anything about it at all. Hence, only on reaching the Deuces does an element appear as the element itself. Chokmah is uncontaminated by any influence; therefore the elements here appear in their original harmonious condition (s. 177f).

I denne Sephira er herskeren ikke én af de velkendte hellige syv, Saturn, Jupiter, Mars, Sol, Venus, Merkur og Måne, men derimod én af de nytilkomne tre.

Neptun; tilbagetrukket, utilgængelig, bevægelig & hvilende – som selve stjernehavet:

He is the outpost of the solar system, and receives the influences of the stars. Here he is the vice-regent of Nuit, the Star Goddess. For this reason he represents the eternal, just as the Sun does; but he is the circumference, while the Sun is the centre; the Mother, and the Sun the Father.

He is thus lonely, remote, lost in dreams and aspirations of holiness; brooding upon cosmic things, wooing the stars like Pierrot to the Moon.

De ord stammer fra Crowleys værk The General Principles of Astrology, som den, der måtte få lyst til mere, gør ret i at lægge sine øjne på.

Det korte af det lange er, at Neptun i Crowleys perspektiv fremstår som selve sjælen – med al dens sugende lyst & længsel:

Yes, there is the word! Neptune is the soul, with all its naked nerves played upon by rays of alien systems, malicious, capricious, fairy, or else like harp-strings swept by some player from beyond, too subtle and divine for His melodies to the ears of mortals.

Only that sympathy, that yearning, that other-worldliness in ourselves, that influence of Neptune in our own horoscopes, enables us to catch a far-away echo of that lyre, faint, silvery music of the Psyche of our inmost being.

Som livet udgår fra det våde, vidner Neptun i yderringen om helheden fjernt fra menneskedyrenes snævert begrænsede blikke.

Aner vi her en smule af selve livets stråleklart blånende ophav – dernede og heroppe?

I sin bedste og højeste form

Det falder ikke Mester Crowley vanskeligt at fastsætte betydningen af de 2 Bægre – den kommer som en efterhængt bemærkning på hans indledende ord om Stavene:

The Two of Wands is called the Lord of Dominion, and represents the energy of fire; fire in its best and highest form.

The Two of Cups is the Lord of Love, which performs a similar office for water (s. 178).

Så enkelt kan det angives: Dette er, ganske enkelt, elementet i sin bedste og højeste form – den uopblandede grundkraft.

Her er det Vandet; følelseslivet & forståelsen, gudsnavnets andet bogstav, den store Moders energi, kvindelighedens oprindelige åbning.

Ordet og Viljen

Om de 2 Bægre læser vi:

The Two always represents the Word and the Will. It is the first manifestation. Therefore, in the suit of Water, it must refer to Love, which recovers unity from dividuality by mutual annihilation.

The card also refers to Venus in Cancer. Cancer is, more than any other, the receptive Sign; it is the House of the Moon, and in that Sign Jupiter is exalted. These are, superficially, the three most friendly of the planets.

The hieroglyph of the card represents two cups in the foreground, overflowing upon a calm sea. They are fed with lucent water from a lotus floating upon the sea, from which rises another lotus around whose stem are entwined twin dolphins. The symbolism of the dolphin is very complicated, and must be studied in books of reference; but the general idea is that of the “Royal Art”. The dolphin is peculiarly sacred to Alchemy.

The number Two referring to Will, this card might really be renamed the Lord of Love under Will, for that is its full and true meaning. It shows the harmony of the male and the female: inter preted in the largest sense. It is perfect and placid harmony, radiating an intensity of joy and ecstasy.

Of necessity, the realization of the idea in the Four (as the suit develops) will gradually diminish the purity of its perfection (s. 195f).

Vi går, som altid, taktfast, skridtvist fremad.

Det første først: Chokmah er altid Ordet og Viljen – en faderlig udtalelse af skaberkraftens oprindelige hensigt. Altings første håndgribeliggørelse i enhedens selvfordobling.

Hvad andet kan vædens svar her være end kærligheden selv?

Som det står skrevet i Lovens Bog:

This is the creation of the world, that the pain of division is as nothing, and the joy of dissolution all

. . .

There is no bond that can unite the divided but love: all else is a curse. 

Venus i Krebsen

Astrologisk betragtet drejer det sig her om Venus i Krebsen – altså om Fruens lykkebringende nærhed i væskens hjertenære udstrømninger. Vi læser:

The card also refers to Venus in Cancer. Cancer is, more than any other, the receptive Sign; it is the House of the Moon, and in that Sign Jupiter is exalted. These are, superficially, the three most friendly of the planets.

Henkastet som altid: Krebsen er – oplyses vi – mere end noget andet det modtagelige tegn. Her hersker Luna, den bevægelige Himmeldronning – og bjergets joviale Herre er ophøjet. Det erindres: Hver enkelt tegn i Dyrekredsen har en herskende og en ophøjet himmelmagt blandt de synligt hellige syv – og når en herskende eller ophøjet giver møde i sine rette tegn, er det en lyst & glæde for alle involverede.

Og som han skriver: Her er det Venus, der melder sin ankomst i det kardinale vandtegn, hvor Månen & Jupiter er glade for at være.

These are, superficially, the three most friendly of the planets.

Hvad der menes med det lille, ildevarslende, indskud, opklares ikke. Så lad os blot forblive troligt, roligt flydende, nydende i drømmen. Dette er, vitterligt, et lykkeligt land.

Om kærlighedens Frue anfører Crowley, i ovennævnte astrologiske indføring, disse yndefuldt dragende ord:

Venus was born of the ocean in its smiling mood. She was born in an oyster shell, which connects her with the symbolism of the worship of the reproductive powers of nature. She is, therefore, connected with Neptune in his most smiling mood and with her father Jupiter. Venus is an idealised conception of woman, without any base mixture. She is love, grace, beauty, tenderness and enthusiasm. She inspires art, and wherever she goes, it is with dancing and music. Moreover, and this is very important from our present point of view, she yields moreover, she tempts strength.

Henri Pierre Picou

Delfinernes symbolik

Vi svømmer ubesværet videre:

The hieroglyph of the card represents two cups in the foreground, overflowing upon a calm sea. They are fed with lucent water from a lotus floating upon the sea, from which rises another lotus around whose stem are entwined twin dolphins. The symbolism of the dolphin is very complicated, and must be studied in books of reference; but the general idea is that of the “Royal Art”. The dolphin is peculiarly sacred to Alchemy.

Kortets hieroglyf – dets hellige tegnfigur – afbilder to bægre i billedets forgrund, strømmende over, ud i et roligt, grønt glitrende ocean.

Bægrene tilføres deres strålende væde fra en åben lotusblomst – den store Moders grundsymbol; prydsvæksten, som både flyder og gror i vandet, med lange, lange rødder rækkende dybt, dybt nedad i det dunkle.

Hertil kommer endnu en blomst samt to af havets højere, ravfarvede eksistenser. Delfiner, står der -men hvad er det, vi ser? Det ligner, sgu da, fisk:

Om dette tilsyneladende misforhold mellem tekst og billede skyldes en simpel fejl, altså at tegner og fortællerstemme ikke var ordentligt afstemte, eller snarere (som Crowleys øvrige værk) rummer et muntert gådesvangert budskab til den, der har det rette sind til at forstå, lader vi her uden videre hvile som et spørgsmål til mulig fremtidig udrugning.

Fasthold blot dette: Delfinernes symbolik er meget sammensat og må studeres i opslagsværker.

Hvilke opslagsværker? Han anfører det ikke, og der er (så vidt internettet oplyser den uvidende) faktisk ikke særlig meget, der tyder på, at disse delfin-okkulte videnskilder overhovedet skulle være i nævneværdigt omfattende (alment) omløb derude.

Med andre ord: Måske udspiller hr. Bæst – atter en gang – en alvorsspøg med sine læsere, som selv skal fatte, hvad to delfiner billedligt mon kunne indebære.

Vi får en ledetråd:

. . . the general idea is that of the “Royal Art”. The dolphin is peculiarly sacred to Alchemy.

Alkymi; den kongelige kunst, hvis mål & middel kendes som elementernes bevidste adskillelse, sammenføjning og forædling – hvad gør delfiner dér?

Et bud – frit springende frem fra erfaringen: De leger kærligt ubekymret mellem bølgerne!

Jo, jo, Javist, javist; man kunne (utvivlsomt) sagtens fremhæve særdeles sigende mytopoetiske referencer til Antikkens udfoldelse af delfinens symbolik, for eksempel som den frembydes i den apollinske impuls ved grundlæggelsen af det såkaldte delfiske orakel, eller som den åbenbares i de sært bemærkelsesværdige sammenfald, at ordet delfin på græsk minder påfaldende meget om adelphos, som betyder ‘broder’ og delphys, som betyder ‘skød’, men alt dette ville ikke formindske vigtigheden af den basale kendsgerning, at delfiner som aldeles konkret eksisterende havvæsener i Verden i al almindelighed spontant udviser netop den lystigt ubesværede glæde ved at leve, trives og eksperimentere, som vores stivsindede dyreart så ofte bitterligt savner.

Altså: Svøm, spring og leg – frimodigt som dette venusiske havdyr; så vil du blive både vis & glad. Thi den har altid allerede fattet og forstået dét, som du evigt & altid går omkring og glemmer:

Remember all ye that existence is pure joy; that all the sorrows are but as shadows; they pass & are done; but there is that which remains

Udtrykt så kortfattet som muligt: Find dig et vanligt zoologisk opslagsværk – og læs begærligt om disse frejdige eksistensers udlevelse af den kongelige kunst.

. – .

Kærlighed under vilje

Så vidt den (uironisk) legesyge optakt – nu kommer vi til selve sagens sammenføjning:

The number Two referring to Will, this card might really be renamed the Lord of Love under Will, for that is its full and true meaning. It shows the harmony of the male and the female: interpreted in the largest sense. It is perfect and placid harmony, radiating an intensity of joy and ecstasy.

Kærlighed under vilje – ordene står under hver enkelt af disse tekster. De udgør afslutningen af den almindelige, thelemiske hilsen, som Crowley i sin tid anvendte og udbredte som gængs og gangbar magisk formel blandt de få, der søger og finder sig selv i doktrinen om den enkeltes opdagelse af sit væsen & vilkår gennem hensynsløst egensindig opdyrkelse af den sande vilje i Verden.

Vilje og kærlighed, kærlighed og vilje; kraft og orden, orden og kraft – dér er vi ved essensen: At lade det hele strømme, men aldrig miste retningssansen.

Betænk nu, helt konkret, hvad billedet faktisk forestiller:

Fiskene er fontæner; bevægelige vanddyr optræder her som kanaliseringens sikkert fæstnede midler; nu strømmer alting, uhindret hensigtsmæssigt, gennem dem.

Så enkelt er det:

It shows the harmony of the male and the female: interpreted in the largest sense. It is perfect and placid harmony, radiating an intensity of joy and ecstasy.

Derinde og derude; det angår uophørligt den uforfærdede opdyrkelse af dig. Hvælvingens altomfattende Frue vil søges og begæres i sin konkretion:

Invoke me under my stars! Love is the law, love under will

. . .

I give unimaginable joys on earth: certainty, not faith, while in life, upon death; peace unutterable, rest, ecstasy; nor do I demand aught in sacrifice

Dette er sandt: Du er på eget eventyr.

. . . . . .

. . . . .

Selvfølgelig

Det allersidste:

Of necessity, the realization of the idea in the Four (as the suit develops) will gradually diminish the purity of its perfection

Ja, netop – selvfølgelig er det sådan. Alt drages nedad. Vi kender allerede turen: Fuldkommenheden udtømmes trinvist i Verden. Når bygmesteren selvsikkert & glemsomt tager ordet under afgrunden, opblandes, frugtbargøres, fæstnes og fornedres elementerne i gradvist nedadstrømmende bevægelse.

Dette er Vejens vilkår – gang efter gang. Vi ønsker os det ikke anderledes. Alt er erfaring. Erfaringen er alt. Nu er vi her. Her er vi nu. Jublen er uden ophør. Stjernerne blusser skamløst.

Husk dette, vågne ven: Tilværelsen er glæde. Kun slaverne skal tjene.
. . . . . . .


. . . . . . . .

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje

. . . . .

. .

Næste afsnit angår 3 Bægre og kan læses her.
Kan du lide det, du har læst? Støt mit arbejde!

Via PayPal:


Eller MobilePay:


3 Replies to “Kærlighed // Love – 2 Bægre”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *