Vinding // Gain – 9 Skiver

Velkommen til afsnit 17 af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

* * *

Gør hvad du vil skal være Lovens helhed

* * *

2. september – 11. september

Dette er den jordiske bevægeligheds fæstnelse forneden; Jomfruens magtfuldt forankrede midte, hvor afregningen er åbenlys, og høsten føres sikkert hjem af den, der kan & vil agte på øjeblikkene. Kortets navn er Vinding // Gain. Dets formel lyder: Jord + Venus i Jomfruens tegn 9. sfære.

Et oplagt sted at hvile uforfærdet i sin forvandling:

Yesod er Månens sfære, Lunas land – et vadested imellem vort solare centrum og den materielle eksistens, fødselskanalen for den fundamentale overgang mellem Tiphareth og Malkuth. Genlæsning er godt:

These cards are attributed to Yesod. After the double excursion into misfortune, the current returns to the middle pillar. This Sephira is the seat of the great crystallization of Energy. But it takes place very far down the Tree, at the apex of the third descending triangle, and a flat triangle at that. There is little help from low, unbalanced spheres like Netzach and Hod. What saves Yesod is the direct ray from Tiphareth; this Sephira is in the direct line of succession. Each of these cards gives the full impact of the elemental force, but in its most material sense; that is, of the idea of the force, for Yesod is still in Yetzirah, the formative world. Zoroaster says:

“The number Nine is sacred, and attains the summit of perfection.” Egypt and Rome, also, had Nine Major Deities.

*

I den bedste af alle verdener

Om de 9 Skiver fortsættes der:

The Nine of Disks is called Gain. The suit of Disks is much too dull to care; it reckons up its winnings; it does not worry its head about whether anything is won when all is won. This card is ruled by Venus. It purrs with satisfaction at having harvested what it sowed; it rubs its hands and sits at ease. As will be understood from the consideration of the Tens, there is no reaction against satisfaction as there is in the other three suits. One becomes more and more stolid, and feels that “everything is for the best in the best of all possible worlds”.

Behøver vi forklarer? For doven til ulejligheden. Alt er på plads. Ok?

*

Kold, hjerteløs og frastødende

Jo, jo – vi kan vel undre os en smule, hvis det er dét, vi vil: Venus i Jomfruens hjerte. Hvad gør hun her? Som før anført er det en del af den astrologiske systematik, at de forskellige himmelmagter står i forskelligartede forhold til Dyrekredsens tegn, således at de står som herskere i ét eller flere og som ophøjede i ét. På samme måde har hvælvingens syv Guder og Gudinder også steder, hvor de er svækkede; enten ved at stå modsat de tegn, hvori de er ophøjede, hvilket, som det formuleres, får dem til at befinde sig i deres fald, eller ved stå i dét, der på engelsk kaldes detriment, som betyder, at de står diametralt modsat af et tegn, hvori de hersker, og derfor virkelig er ude i det fremmede, hvor de enten selv er kommet til skade eller udfolder sig som skadeforvoldende – hvilket i sagens natur, ikke kun blandt mennesker, kan vise sig at være to sider af samme sag.

Her har vi pointen: Jomfruen er, mærkværdigvis og naturligvis, det tegn, hvori Venus står i sit fald. Dette er ganske enkelt ikke hendes naturligt ønskede opholdssted, så her opfører hun sig, skal vi bare sige, anderledes end vanligt.

Og hvad betyder det så? Hvad med at spørge chefen! I Crowleys tidlige, men først posthumt restaurerede og udgivne, horoskop-astrologiske grundlagsværk, den røde læs-let-mursten The General Principles of Astrology (som modsat så meget andet fra mandens skriftlager desværre ikke er frit tilgængelig på nettet), lyder anslaget på skildringen af Venus i Virgo sådan her:

The cold and earthy and mercurial nature of Virgo may be described as the very opposite to that of Venus. The planet, too, is in her fall and never develops properly. She may make a woman a careful housewife and a good hostess [altså, hvis hun er placeret her i et horoskop] (for Virgo distributes the affections, forbids friendships, but encourages acquaintanceships), but never a loving wife or a passionate mistress unless there are some remarkable warm aspects to intensify her nature. Women of the town, many of whom are incapable of true feeling of any kind, often have this position. The native [ = horoskopets indehaver], too, is usually fastidious about people. Others are inclined to consider him cold, heartless and repellent. On the other hand, the sang-froid [ = kolde blod en français] and aplomb which his indifference gives often make him a favourite on the lecture platform or the stage (s. 234).

Kold, hjerteløs og frastødende; det er ikke just et behageligt signalement, men netop en temmelig træffende beskrivelse af den slags mennesker, som med alt for stor iver forkynder umådelig veltilpas ved Verdens lykkelige indretning – i deres hjørne af den.

*

*

Latterlige hjerner

Udtrykket den bedste af alle verdener stammer fra filosoffen Gottfried Wilhelm Leibniz’ forsøg på at fremtænke en moralsk retfærdiggørelse af sammenhængen mellem Verdens almindelige (lidelses)tilstand og en almægtig skabergud som altings faderligt gode giver – altså det såkaldte teodicé-spørgsmål – spørgsmålet om Gudens retfærdighed, som nødvendigvis vil forfølge den slags mennesker, der indlader sig på at omdigte gudemagter til glansbilleder.

I Voltaires føromtalte satiriske roman Candide indgår der en figur, som konstant belemrer & opmuntrer alt og alle omkring sig ved, aldeles uafhængigt af eventyrets stigninger og fald, netop at fremhæve idéen om, at denne Verden nødvendigvis må være den bedste af alle.

Ud fra romanens handlingsgang bliver det klart, at denne figur – og dermed Leibniz – set ud fra enhver almindeligt forstandig betragtning naturligvis tager fuldkommen fejl. Verden er så absolut ikke nogen moralsk upåklagelig anordning. Det betyder imidlertid ikke, at den ikke er, som den skal være. Der kan jo faktisk tænkes og erfares i andre kategorier end de moralske.

Om den af Tarottens nøgler, der tidligere kaldtes Retfærdighed // Justice, men i Crowley-Harris-Tarotten har skiftet navn til Adjustment // Tilpasning læser vi disse velafvejede ord:

This card in the old pack was called Justice. This word has none but a purely human and therefore relative sense; so it is not to be considered as one of the facts of Nature. Nature is not just, according to any theological or ethical idea; but Nature is exact.

Og videre:

One must go more deeply into philosophy; the Trump represents The Woman Satisfied. Equilibrium stands apart from any individual prejudices; therefore the title, in France, should rather be Justesse. In this sense, Nature is scrupulously just. It is impossible to drop a pin without exciting a corresponding reaction in every Star. The action has disturbed the balance of the Universe.

Og endelig:

She is wrapped in a cloak of mystery, the more mysterious because diaphanous; she is the sphinx without a secret, because she is purely a matter of calculation. In Eastern philosophy she is Karma.

Om alt dette kunne der i sagens natur fortælles væsentligt mere, og det vil der også blive – alting til sin tid. Her fastholder vi blikket: I Voltaires roman indfinder alting sig i sin sunde sammenhæng, da vore venner, kyndigt opklarede af eventyrets vilde veje, endelig oplever lykken i at dyrke deres egen have – uden at fodre deres latterlige hjerner med moralistisk metafysik.

Vejen fremad & hjemad anvises i det lille digtmagiske hovedværk, der (fejlagtigt) kaldes The Book of Lies:

Life!
Mind is the traitor
.
Slay mind.
Let the corpse of mind lie unburied on the edge of
* the Great Sea!
Death!
This is the mystery
.

* * *


*

Tilbage på sporet

I det specifikke afsnit om de 9 Skiver læser vi:

The number Nine, Yesod, inevitably brings back the balance of Force in fulfilment. The card is ruled by Venus in Virgo. It shows good luck attending material affairs, favour and popularity.

The disks are arranged as an equilateral triangle of three, apex upwards, close together; and, surrounded at some distance by a ring, six larger disks in the form of a hexagon. This signifies the multiplication of the original established Word-by the mingling of “good luck and good management”. The three central disks are of the magical pattern as in earlier cards; but the others, since the descent into matter implies the gradual exhaustion of the original whirling energy, now take on the form of coins. These may be marked with the magical images of the appropriate planets.

As a general remark, one may say that the multiplication of a symbol of Energy always tends to degrade its essential meaning, as well as to complicate it.

Kraften samles og balanceres. Udsvingene avler samling. Lykken er mærkbar. Verden gløder. Alting opfyldes. Hvad mere er der?

Temmelig meget, sandt at sige: Ja, der er sådan set så meget her, at ingen af os kommer til at fatte det – med disse hoveder. Det mest tilgængelige er dette: Skiver og mønter er forbundne figurer, men ikke samme sag. Alt det, der virker, er virkeligt, men ikke alle udvirkninger tjener Værket – lige godt.

At kende til både det ene og det andet, i rette dossering og på rette sted – det kunne vel nok være en lektie for de fleste af os?

*

*

Dette er sandelig døren

I The General Principles of Astrology læser vi disse konkluderende ord om Venus i Virgo:

The position of Venus does not lack magnetism, but it is a different kind of magnetism from that which is usually understood by that word. James Coates, the mesmerist, had this position. The quality that enables a man to hypnotize successfully is very different from that which make him a great lover. The position is admirable for a lawyer, giving him the power of insinuating his ideas into the minds of his hearers. Many very attractive speakers have the same position. People with Venus so situated have the power to express emotion without really feeling it. They can weep very convincingly for “Hekuba.” [= en henvisning til Shakespeares Hamlet].

The position is also admirable for a nurse, where the greatest care and tenderness are required, yet where any trace of true pity or emotion would diminish the efficiency.

However, while not wishing to say anything derogatory to the natives who have this position, we must say that so far as the development of Venus is concerned, it is not her highest development. It is a decided modification of her qualities and a limitation of her powers.

Forstår vi? Sanselighedens måneglade Frue er duelig, javist, men aldrig fuldgyldigt frodig som snedig krejler eller uselvisk tjenerinde. Hendes glæde er udlevelsen af helhed som enhed. Se nu på Træet; i selve dets struktur skuer vi hendes sejrstegn som mulig aftegning:

Lad os blot udtrykke det så afdæmpet som muligt: Sådan opfører ingen af de andre planettegn sig. Linea viridis gyrat universa. Dette er sandelig døren. Svarene vil søges i saltet. Skønheden soner skylden. Hun favner, rummer og føder, ret forstået, alting:

The doctrine implied is that the fundamental
formula of the Universe is Love

. . .

Denn nur als ästhetisches Phänomen
ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt

* * *

* * *

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje.

* * *

*

Næste afsnit handler om 10 Skiver og kan læses her.

One Reply to “Vinding // Gain – 9 Skiver”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *