Omtanke // Prudence – 8 Skiver

*

Velkommen til afsnit 16 af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

. . . . . . . .

Gør hvad du vil skal være hele Loven

* * *

23. august – 1. september

Her bringes Jorden flitttigt i bevægelse, og agtsomheden prises under Solen. Kortets navn er Omtanke / Prudence. Dets formel lyder: Jord + Solen i Jomfruens tegn + 8. Sfære.

Rejsen mod bunden forløber, så vidt muligt, efter planen:

Vi er i Hod – hjemsædet for den merkuriale stråleglans, hvor sendebuddet ivrigt flaksende belærer & bedrager, så alting, som vi før har set & følt, altid både kan gå den ene og den anden vej:

The four Eights are attributed to Hod. Being in the same plane as the Sevens on the Tree of Life, but on the other side, the same inherent defects as are found in the Sevens will apply.

Yet one may perhaps urge this alleviation, that the Eights come as (in a sense) a remedy for the error of the Sevens. The mischief has been done; and there is now a reaction against it. One may, therefore, expect to find that, while there is no possibility of perfection in the cards of this number, they are free from such essential and original errors as in the Lower case.

Så vidt, så godt. Vi tager i al almindelighed, hvad vi kan få.

*

Rent materielle sager

Efter de indledende ord om 8-ernes fællespræg læser vi denne beskrivelse af de 8 Skivers grundpræg:

The Eight of Disks is called Prudence. This card is a great deal better than the last two, because, in purely material matters, especially those relating to actual money, there is a sort of strength in doing nothing at all. The problem of every financier is, first of all, to gain time; if his resources are sufficient, he always beats the market. This is the card of “putting something away for a rainy day”.

Its attribution is Sol in Virgo; it is the card of the husband-man; he can do little more than sow the seed, sit back, and wait for the harvest. There is nothing noble about this aspect of the card; like all the Eights, it represents an element of calculation, and gambling is securely profitable if one has adjusted the cagnotte properly.

There is yet another point which complicates this card. The Eight of Disks represents the geomantic figure Populus, which is an easy-going figure, and at the same time stable. One thinks of Queen Victoria’s time, of a man who is “something in the City” rolling up to Town with Albert the Good advertized by his watch- chain and his frock-coat; on the surface he is very affable, but he is nobody’s fool (s. 184f).

Denne beskrivelse er væsentligt mere udfoldet end disse indledende tilnærmelser plejer at være. Emnet er åbenlyst vigtigt. Vi Skrider roligt, tænksomt fremad.

Som det første fortælles vi, at dette kort er a good deal better end de sidste to. Med de sidste to menes der, de foregående 8-ere i den rækkefølge, kortene altid fremstilles i Crowleys system – altså Stave, Bægre, Sværd, Skiver. Så det, der står, er at Omtanken er bedre end de 8 Sværds Indblanding og de 8 Bægres Træghed, som tilhører Fiskenes tegn og ganske rigtigt er en særdeles ærgerlig omgang.

Ordvalget good deal er givetvis bevidst – for her handler det, som vi læser, primært om rent materielle sager, ja ligefrem om actual money.

Og hvad mener han en viljesmagisk mester så om den slags? Han mener, som vi ser, at der i disse håndfaste sager er en slags styrke i slet intet at gøre. Opklaringen sker gennem henvisning til den finansielle verden:

The problem of every financier is, first of all, to gain time; if his resources are sufficient, he always beats the market.

Med andre ord: Hvis midlerne på den ene eller anden måde er for hånden, bør udfoldelsen alene være et spørgsmål om tid. Hastværk er lastværk. Ordsprogene lyver sjældent. At vente er, faktisk, ikke det modsatte af at handle.

This is the card of “putting something away for a rainy day”.

*

Solen i Jomfruen

Og han fortsætter: Kortets astrologiske tilskrivning er Solen i Jomfruen. Dets billede peger, fortælles vi, på den selvejerbonden, der planter sin såsæd og roligt læner sig tilbage i afventningen af høsten.

Men misforstå ham ikke:

There is nothing noble about this aspect of the card; like all the Eights, it represents an element of calculation, and gambling is securely profitable if one has adjusted the cagnotte properly.

Et regnespørgsmål, ikke en æressag. Hasard er bedst, når spillet på forhånd er justeret. Her er vi sandelig i den rent materielle omtanke.

*

Hvem skulle have troet det?

Der er, oplyses vi, endnu et aspekt, som gør kortet komplekst, nemlig at de 8 Skiver modsvarer den geomantiske figur Populus. Varselssystemet geomantik har vi tidligere berørt, og læseren henvises til det allerede skrevne for yderligere opklaring. Her holder vi os til tekstens frem. Populus er, fortæller chefen, an easy-going figure, and at the same time stable – og dernæst følger så et opklarende billede på omtankens gangart:

One thinks of Queen Victoria’s time, of a man who is “something in the City” rolling up to Town with Albert the Good advertized by his watch-chain and his frock-coat; on the surface he is very affable, but he is nobody’s fool.

Forstår vi? Hører vi mon skribentens latter – på tværs af tiden, mens vi sidder her og bryder hovedet for at forstå: Intet er (helt) så enkelt, som det ser ud til. Også en såkaldt nydeligt klædt forretningsmand med ulasteligt høflig mine kan rumme afgrundens hemmeligheder.

Hvem skulle have troet det?

*

Merkur i sit mest åndelige aspekt

Længere inde i den gode bog læser vi endnu en indkredsning:

The number Eight, Hod, is very helpful in this card, because it represents Mercury in his most spiritual aspect, and he both rules and is exalted in the sign of Virgo, which belongs to the Decan, and is governed by the Sun. It signifies intelligence lovingly applied to material matters, especially those of the agriculturalist, the artificer and the engineer.

One might suggest that this card marks the turn of the tide. The seven of Disks is in one sense the fullest possible establishment of Matter – compare Atu XV – the lowest fallen and therefore the highest exalted. These last three cards seem to prepare the explosion which will renew the whole Cycle. Note that Virgo is Yod, the secret seed of Life, and also the Virgin Earth awaiting the Phallic Plough.

The interest of this card is the interest of the common people. The rulership of the Sun in Virgo suggests also birth. The disks are arranged in the form of the geomantic figure Populus. These disks may be represented as the flowers or fruits of a great tree, its solid roots in fertile land.

In the Yi King, Sol in Virgo is represented by the 33rd Hexagram, Thun, “Big Air”. It means “retiring”; and the commentary indicates how best to make use of that manoeuvre. This is congruous enough with the essence of Virgo, the secret withdrawing of Energy into the fallow Earth. Populus, moreover, is the Moon retiring from manifestation to her conjunction with the Sun (s. 215f).

Én ting ad gangen. Og det kunne jo så for eksempel være det første først: Merkur i sit mest åndelige aspekt. Hallo? Hvad var det netop, vi læste? Vi læste, at det her drejede sig om rent materielle sager – og nu fortæller manden os så, at dette er den sandal-bevingede lurendrejer i sin mest åndrige tilsynekomst . . .

Well, well – vi ender øjensynligt foran den sædvanlige tankeknuser: I disse sære egne findes intet enten eller.

Sikkert er det, at Merkur, som Crowley påpeger, både er ophøjet i og hersker over Jomfruens tegn – og at han jo her sågar befinder sig i egen sfære. Altså – oversat fra astrosnak til (en slags) hverdagsdansk: Her finder krejlerguden sig aldeles godt tilpas.

Budskabet skulle gerne gå umisforståeligt igennem:

. . . intelligence lovingly applied to material matters, especially those of the agriculturalist, the artificer and the engineer . . .

Fungerer skidtet? Det tror jeg nok, det gør – hvis altså du lige husker at tænke dig ordentligt om. Alvorlig talt: At sige ja og nej; at plante og at vente. Ofte er livet faktisk enkelt.

*

Bemærk

I næste passage bliver tonen, selvfølgelig, mystisk:

One might suggest that this card marks the turn of the tide. The seven of Disks is in one sense the fullest possible establishment of Matter – compare Atu XV – the lowest fallen and therefore the highest exalted. These last three cards seem to prepare the explosion which will renew the whole Cycle. Note that Virgo is Yod, the secret seed of Life, and also the Virgin Earth awaiting the Phallic Plough.

Den tørt merkuriale tone er umiskendelig: Man kunne påpege, at dette kort markerer tidevandets vending. Man kunne – og det gør han jo så og fortsætter uden yderligere ophold til en henkastet bemærkning om, hvordan fiaskoens 7 Skiver egentlig markerer selve materiens fæstnelse og således med fordel kan sammenlignes med Tarottens – blandt de uoplyste – frygtede og forhadte Nøgle 15, idet de begge siges at markere energiens dybest faldne og derfor mest ophøjede fremtrædelsesformer.

You follow?

Javist, her går det vitterligt hurtigt, og meget af dette kan nødvendigvis først opklares og forstås i (rolig) takt med rejsens fortsatte fremdrift.

Udtrykt og antydet så kort som muligt: Mørket er ikke vores modstander. Kun i materiens dyb kan Bæst og Moder mødes. Alting ender & opstår i det dunkle. Kødet er Åndens ven.

Altså, som det står skrevet: I disse tre kort – dermed menes der Skivernes 8-er, 9-er og 10-er – synes selve den eksplosion, som tidsnok vil fornye & forædle alt.

Bemærk, tilføjes det – bemærk, at Jomfruens hebræiske bogstav er Yod, Gudsnavnets første anslag, selve den hemmelige sæd, og samtidig som grundsymbol netop den lykkeligt hengivne jord i dydig afventning af Faderens redskab.

Altså: Det ene & det andet, altid på samme tid og sted, så du og jeg kan blive passende gennemblæste – og måske en dag erfare:

. . . Fertility in its most exalted sense . . .

*

Almindelige folk

Igen, et spring, en øjensynlig selvmodsigelse – for sådan danses der med Merkur:

The interest of this card is the interest of the common people. The rulership of the Sun in Virgo suggests also birth. The disks are arranged in the form of the geomantic figure Populus. These disks may be represented as the flowers or fruits of a great tree, its solid roots in fertile land.

Almindelige folk? Hvad i alle de riger og lande skulle der nu være af almindelighed i disse strømme af hjernevridende ord (oh, yes; skribenten skriver ikke mindst til sig selv . . . ) ?

Vi har vel lov at gætte: Det handler her om selve det almene; materiens vilkår, vækstens grobund, helhedens fællespræg, på tværs af det, vi – indbildske, som vi er – bevogter som det ene og det andet. De kloge siger:

Magick is for ALL

Solen i Jomfruens tegn – derved antydes selve fødslens vidunder i Verden. Har du mon set det ske? Dér åbnes alting. Man bliver aldrig den samme.

Og atter nævnes Populus – i den geomantiske håndbog Liber Gaias sub figura XCVI udhæves figurens betydning med disse, ubegribeligt klargørende, ord:

Sometimes good, sometimes bad; good with good, evil with evil.

Det hele drejer. Kun hjulets aksel forbliver ubevægeligt. Enhver slags træer kendes på deres frugter. Røddernes forankring afgør alting. Alene i mulden virkeliggøres Værket. Omtanke er tilrådeligt.

*

Og dermed finder vi, også denne gang, et sted at standse:

In the Yi King, Sol in Virgo is represented by the 33rd Hexagram, Thun, “Big Air”. It means “retiring”; and the commentary indicates how best to make use of that manoeuvre. This is congruous enough with the essence of Virgo, the secret withdrawing of Energy into the fallow Earth. Populus, moreover, is the Moon retiring from manifestation to her conjunction with the Sun.

Det 33. hexagram i det kinesiske orakelværk I Ching, Forvandlingernes bog – i Crowleys egen gengivelse lyder det sådan her:

Træk dig værdigt tilbage – og antænd atter ilden. Betænk dit forråd. Forbered din fremtid. Rettidig omhu er at ære tiden. Omtanke er at agte på omstændigheder.

. . . the essence of Virgo, the secret withdrawing of Energy into the fallow Earth . . .

Og endelig:

Populus, moreover, is the Moon retiring from manifestation to her conjunction with the Sun.

Måne & Sol i konjunktion – her har vi astrologiens udtryk for Nymånens fænomen, hvor Sølvskiven står så direkte foran Solen, at dens lyse side ikke kan ses af jordiske blikke, hvorved Fru Luna netop opfylder sin sande bestemmelse som et renfærdigt sendebud, hvis lyst og lykke er at gå i ét med den slags ild, som blusser uden ophør.

Sådan er Vejen anvist.
Fortsæt frimodigt indad.

* * * *

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje

* * * *

*

Næste afsnit udsendes ved udgangen af perioden mellem 2. september og 11. september og kommer til at handle om 9 Skiver.

One Reply to “Omtanke // Prudence – 8 Skiver”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *