Velstand // Wealth – 10 Skiver

*

Velkommen til afsnit 18 af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

* * *

Gør hvad du vil skal være Lovens helhed

* * *

12. september – 22. september

Dette Jordens endepunkt, bevægelighedens bundsted, opfyldelsens af Jomfruens hverv i Verden – omsætningens uopsættelighed. Kortets navn er Velstand // Wealth. Dets formel lyder: Jord + Merkur i Jomfruens tegn + 10. sfære.

Dette er Kongerigets nederste dyb – bunden af bunden:

Malkuth – her udtømmes & fæstnes helheden i sin endelige konkretion, så alt dette kan blive virkeligt og virksomt, ikke blot som idé, men som erfaring. Ordlyden har vi tidligere hørt:

These cards are attributed to Malkuth. Here is the end of all energy; it is away from the “formative world” altogether, where things are elastic. There is now no planetary attribution to consider. So far as the Sephira is concerned, it is right down in the world of Assiah. By the mere fact of having devised four elements, the current has derogated from the original perfection. The Tens are a warning; see whither it leads-to take the first wrong step!

Ja, dette er sandelig en slutning. Her ender alt. Fremstødet fuldbyrdes i sin stilstand. Bevægelsen finder sin grænse. Fra Jord til Jord. Dette er støvet efter akten. Er der mon mere?

*

*

Fordi der ikke er andet at gøre

I det særlige stykke om de 10 Skiver, der følger efter den almene beskrivelse, læser vi disse opmuntrende ord:

The Ten of Disks is called Wealth. Here again is written this constantly recurring doctrine, that as soon as one gets to the bottom one finds oneself at the top; and Wealth is given to Mercury in Virgo. When wealth accumulates beyond a certain point, it must either become completely inert and cease to be wealth, or call in the aid of intelligence to use it rightly. This must necessarily happen i ~ spheres which have nothing whatever to do with material possessions, as such. In this way, Carnegie establishes a Library, Rockefeller endows Research, simply because there is nothing else to do.

But all this doctrine lies behind the card; it is the inner meaning of the card.

There is another view to consider, that this is the last of all the cards, and therefore represents the sum total of all the work that has been done from the beginning. Therefore, in it is drawn the very figure of the Tree of Life itself. This card, to the other thirty-five small cards, is what the twenty-first Trump, The Universe, is to the rest of the Trumps.

Velstand – velstand er jorddybets navn. Her står den evige genkomst atter indskrevet som uomgængelig doktrin: Vejen nedad, er Vejen opad. Kun stien nedad fører hjemad. Kunsten er at ramme bunden – rent. Fat det, mens du falder – opad.

Lyt nu & lær, tiden er knap : Dette er – når alt går vel – selve Forvandlingens Herre i sin fuldbragte og kompromisløst krævende skikkelse; kviksølvet i underfuld aktion, lykkeligt omskiftelig som omslagets vitterligt eneste mulighed netop her, hvor alting bliver mærkbart.

Afgørelsen er uundgåelig: Når Jordens rigdom endelig finder sit mætningspunkt, og laderne står bugnende fulde, er tiden inde – til at springe. Velstanden vil omsættes til vækst. Som Ånden fæstnes i Jord, sukker og tragter Jorden efter Ånd. Slutningens længsel er at avle begyndelsen. Du véd det: Rigdommene vil aldrig bære dig gennem natten. Ligskjorten har ingen lommer. Omsæt dit guld til glæde. Udgyd flittigt din vilje som kærlig virksomhed i Verden. Stilstand er død. Kun dét, der flyder, lever. Livets discipel strømmer bestandigt over sine bredder. Hvorfor? Ganske enkelt: Fordi der ikke er andet at gøre.

But all this doctrine lies behind the card;
it is the inner meaning of the card.

*

*

Det sidste af alle kortene

Dertil kommer endnu en måde at udtrykke samme sag – nemlig, som Crowley skriver, at dette, ret beset, er det sidste af alle kortene. Husk dette: Elementernes rækkefølge er fast; Ild, Vand, Luft, Jord – Fader, Moder, Søn, Datter. Kredsbevægelsen er selve sagen. Derved forvandles fire til fem. Når Datteren søger & finder Moderens trone, opvækkes Faderens ild fra dødens slummer. Det store Værk er frugtbarhed. Her har du din anvisning – så frit fremlagt som ønskeligt og muligt: At være Jordens Prinsesse, Jomfruen i tiden; viet til evighed & Ild, så alting bliver ét – og intet. Hold fast. Giv slip.

I am not I; I am but an hollow tube to bring down Fire from Heaven

Som anført: I dette kort sammenfattes det udførte arbejde. Billedet er selve Træet i sin helhed. Som Universet – Saturn og Jordens nøgle – forholder sig til den store arkanas kort, forholder de 10 Skiver sig til alle Tarottens talkort. Nødvendighed frigjort som mægtig mulighed; tyngde, til allersidst, omsat til dans.

*

*

Den endelige udtømning

Spiralisk gentagelse er godt for sjæl og sind – i det særlige afsnit om Velstand længere ind i The Book of Thoth læser vi denne indkredsning af samme sag:

The number Ten, Malkuth, as always, represents the final issue of the Energy. Here is great and final solidification. The force is completely expended and results in death. Mercury rules this card in Virgo; and this may imply that the acquired wealth, being inert, will be dissipated unless put to further use by devoting its power to objects other than mere accumulation.

The disks, or (as they have now become) coins, are arranged on the Tree of Life, but the Tenth coin is much larger than the rest; the image indicates the futility of material gain.

These disks are inscribed with various symbols of mercurial character, except that the coin in the place of Hod (Mercury) on the Tree is marked with the cipher of the Sun. This indicates the only possibility of issue from the impasse produced by the exhaustion of all the elemental forces. At the end of matter must be complete stagnation, were it not that in it is always inherent the Will of the Father, the Great Architect, the Great Arithmetician, the Great Geometer. In this case, then, Mercury will represent the Logos, the Word, the Will, the Wisdom, the Eternal Son, and Virgo the Virgin, in every implication of that symbol. This card is in fact a hieroglyph of the cycle of regeneration.

Among the Geomantic figures, Mercury in Virgo is Conjunctio. The meaning, conjunction, is shown plainly by the attraction of the descending (female) Triangle, the cipher of the Yoni, to the ascending (male) Triangle, that of the Lingam. This union completed, they appear interlaced, forming the figure of Capricornus, the Sign in which the Sun finds his rebirth. It is the holy Hexagram, the symbol of the uniting of the Macrocosm and the Microcosm, the accomplishment of the Great Work, the Summum Bonum, True Wisdom and Perfect Happiness. Sic sit vobis!

Ja, han forklarer det jo ganske godt: Den endelige udtømning. Omsætningens nødvendighed. Så enkelt er det. Så vanskelig er Vejen – vitterlig. Brug dét, du har. Strøm over dine bredder – nu. Sandheden er konkret. Visheden er en væske klar som vand. Kun tankerne forplumrer. Den tiende mønt er større end de andre – så den kan kalde på din vilje.

Hvad vil du købe for den?

. . . the image indicates the futility of material gain . . .

*

Ordet, viljen, visdommen

Videre, videre, altid videre:

These disks are inscribed with various symbols of mercurial character, except that the coin in the place of Hod (Mercury) on the Tree is marked with the cipher of the Sun. This indicates the only possibility of issue from the impasse produced by the exhaustion of all the elemental forces. At the end of matter must be complete stagnation, were it not that in it is always inherent the Will of the Father, the Great Architect, the Great Arithmetician, the Great Geometer. In this case, then, Mercury will represent the Logos, the Word, the Will, the Wisdom, the Eternal Son, and Virgo the Virgin, in every implication of that symbol. This card is in fact a hieroglyph of the cycle of regeneration.

Merkur som frelser – Ild-Faderens udsending mellem højde & dyb, ivrigt udførende sit hverv som ordet, viljen, visdommen, hvis stråleklare væsen flittigt adskiller, forvandler og forener, så alting blandes tankeløst, skønsomt sammen til en helhed, hvis endemål er selve omslaget, hvor vore tårne falder, så dét, der kaldes ‘jeg’, pulveriseres i nødvendighedens frie hengivelse til enhedens forsåelse – som støv forenet med sit ophav.

To surrender all, one must give up not only the bad but the good; not only weakness but strength. How can the mystic surrender all, while he clings to his virtues

Genkomstens forudsætning er, at du skal dø. Så glæd dig. Bær viljefast din egenart som kongelig klædning. Fryden er vores mærke. Bær lampen uden anger, mens du i tavshed vandrer, agtsomt uophørligt, roligt søgende, lidende, levende gennem natten – og ser, at alting grønnes tæt omkring dig.

In the hour of success sacrifice that which is dearest to thee unto the Infernal Gods !

*

Bukkens latter

Her har vi vores slutsten:

Among the Geomantic figures, Mercury in Virgo is Conjunctio. The meaning, conjunction, is shown plainly by the attraction of the descending (female) Triangle, the cipher of the Yoni, to the ascending (male) Triangle, that of the Lingam. This union completed, they appear interlaced, forming the figure of Capricornus, the Sign in which the Sun finds his rebirth. It is the holy Hexagram, the symbol of the uniting of the Macrocosm and the Microcosm, the accomplishment of the Great Work, the Summum Bonum, True Wisdom and Perfect Happiness. Sic sit vobis!

Geomantik: Vi erindrer, at der her er tale om et klassisk varselssystem, som i Harris-Crowley-Tarotten ofte er indarbejdede i kortenes komposition. Den interesserede kan (stadig) begynde med A Handbook of Geomancy.

Her fastholder vi hovedsagen: Conjunctio – mærk dig det ord, og sæt dig det mål; trekanternes fuldbyrdede forening i en tredje tilstand. Renhed er at leve udelukkende for dette møde.

Forestil dig nu, at de to trekanter bevæger sig videre mod hinanden og glider ind over hinanden, så der i sammenføjningen opstår (antydningen af) et heksagram:

Dette er den geomantiske figur for Stenbukken, altså, som chefen siger, for det tegn, hvis begyndelse markerer vintersolhvervet. Figurens navn er Carcer – som slet og ret betyder fængsel.

Og dermed står vi foran gåden: At fængsling & forening vil vise sig at være to sider af den samme sag. Dette er vilkåret: Indvielse forudsætter indespærring. Englen vil møde dig alene i din celle. Træk roligt vejret. Det gælder også omvendt: Indvielse medfører indespærring. Englen vil indespærre dig alene i din celle. Det ene gives ikke uden det andet. Væn dig til disse vægge. Afgørelsen er bag dig. Foran dig åbnes afgrunden.. Ensom for evigt, aldrig alene. Forstår du nu?

 O thou that settest out upon The Path,
false is the Phantom that thou seekest. 
When thou hast it thou shalt know all bitterness,
thy teeth fixed in the Sodom-Apple.

Thus hast thou been lured along That Path,
whose terror else had driven thee far away.
   

O thou that stridest upon the middle of The Path,
no phantoms mock thee. For the stride’s sake thou stridest.

Thus art thou lured along That Path,
whose fascination else had driven thee far away.

O thou that drawest toward the End of The Path,
      effort is no more.  Faster and faster dos thou fall;
      thy weariness is changed into Ineffable Rest.

   
For there is not Thou upon That Path:
thou hast become The Way.

Nu lyder Bukkens latter. Dette er vitterligt Værket. Svimlende underfuldt, dagklart ædrueligt. Knuderne løses, lænkerne fæstnes. Sandfærdig visdom, fuldbragt glæde. Alting begynder dér, hvor du forsvinder. Glem, hvem du er. Gør, hvad du vil. Rejs dig i frihed – som Englens ægtebundne brud. Alt andet er utåleligt. Vejen er uundgåelig. Skæbnen er aldrig almen. Cellen er din. Find dig tilrette.

*

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje

*

. . .

Næste afsnit angår 2 Sværd og kan læses her

. . .

One Reply to “Velstand // Wealth – 10 Skiver”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *