Sorg // Sorrow – 3 Sværd

Velkommen til afsnit 20 af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

* * *

Gør hvad du vil skal være hele Loven

* * *

3. oktober – 12. oktober

Dette er Vægtens dunkle midtpunkt – det kardinale lufttegns sorte centrum. Kortets navn er Sorg // Sorrow. Dets formel lyder: Luft + Saturn i Vægten + 3. sfære. 

Vi er ved afgrundens rand:

Binah; det store hav, den dybe grav: Forståelsens saturniske rige, hvor skræk og skønhed går i ring, så ingen træder ubeskåret ind. Her hersker Fruen uindskrænket.

Om de kort, der tilhører denne Træets tredje sfære, skrives der, som vi erindrer fra undersøgelserne af Dydog Overflod:

These cards are referred to Binah; in each of them is expressed the symbolism of Understanding. The idea has become fertilized; the triangle has been formulated. In each case, the idea is of a certain stability which can never be upset, but from which a child can issue.

Den sørgende Isis

I forlængelse af denne almene beskrivelse, tilnærmes sorgens tre Sværd indledningsvist med disse ord:

The idea of division, of mutability, the idea of the airy quality of things, manifests itself in the Three of Swords, the Lord of Sorrow. Here one is reminded of the darkness of Binah, of the mourning of Isis; but this is not any vulgar sorrow dependent upon any individual disappointment or discontent. It is Weltschmerz, the universal sorrow; it is the quality of melancholy.

Adskillelsens og foranderlighedens idé, luftighedens utilregnelige grundpræg – dette er, hvad vi aner & erfarer i Sorgens tre Sværd. Her mindes vi, indskærper mesteren, om selve forståelsens mørke. Vi dvæler i den store Moders nærhed; den sørgende Isis – klagesangenes moder, opløst i gråd, med blikket nedadvendt mod kisten, hvori livløst blegnet ægtemand og broder, Osiris, stirrer tomt mod højderne. 

Forstå os ret: Vel nok er verdenssorgens anledning i al almindelighed konkret; en ydre hændelse udløser den indre nedfart: Noget er borte, nogen er død, men indebyrden er aldeles almen – denne formørkelse gælder alt og alle. Det handler ikke om en simpel skuffelse eller et blot personligt ubehag, men om selve den nagende, snigende, hvislende, krybende, bidende, ædende, altopslugende erfaring af, at alt –aldeles altdét, som vi i vores indbildninger kalder vores, er noget, vi må miste. 

Smerten er virkelig. Spørgsmålet runger i den dømtes øre: Hvem er vi, når vi dør?

Mandatet er begrænset

I det særlige afsnit om de tre Sværd længere inde i The Book of Thoth læser vi denne gådedrægtigt urovækkende sammentrængning:

Binah, the Great Mother, here rules the realm of Air. This fact involves an extremely difficult doctrine which must be studied at length in The Vision and the Voice: Aethyr 14. 

Binah is here not the beneficent Mother completing the Trinity with Kether and Chokmah. She represents the darkness of the Great Sea. 

This is accentuated by the Celestial Lordship of Saturn in Libra. 

This card is dark and heavy; it is, so to speak, the womb of Chaos. There is an intense lurking passion to create, but its children are monsters. This may mean the supreme transcendence of the natural order. Secrecy is here, and Perversion. 

The symbol represents the great Sword of the Magician, point uppermost; it cuts the junction of two short curved swords. The impact has destroyed the rose. In the background, storm broods under implacable night. 

Det ville være ubetimeligt at forgribe sig på teksten. Mandatet er begrænset – at videregive bogens ord og indbyde til egen granskning; mere vil vi ikke. Læs selv. Se selv. Oplev på egen hånd. Løft blikket, midt i mørket: 

The blackness gathers about, so thick, so clinging, so penetrating, so oppressive, that all the other darkness that I have ever conceived would be like bright light beside it. 

His voice comes in a whisper: O thou that art master of the fifty gates of Understanding, is not my mother a black woman? O thou that art master of the Pentagram, is not the egg of spirit a black egg? Here abideth terror, and the blind ache of the Soul, and lo! even I, who am the sole light, a spark shut up, stand in the sign of Apophis and Typhon. 

I am the snake that devoureth the spirit of man with the lust of light. I am the sightless storm in the night that wrappeth the world about with desolation. Chaos is my name, and thick darkness. Know thou that the darkness of the earth is ruddy, and the darkness of the air is grey, but the darkness of the soul is utter blackness.

Tavsheden er passende

I det kabbalistiske eventyr The Wake World beskriver fortællingens opvågnende heltinde sin indgang i Binah med disse ord:   

The Third House is called the House of Sorrow. They gave me new clothes of the queerest kind, because one never thinks of them as one’s own clothes, but only as clothes. It is a House of utmost Darkness. There is a pool of black solemn water in the shining obsidian, and one is like a vast veiled figure of wonderful beauty brooding over the sea; and by and by the Pains come upon one. I can’t tell you anything about the Pains. Only they are different from any other pains, because they start from inside you, from a deeper, truer kind of you than you ever knew. 

Tavsheden er passende. Vi afstår fra forklaringer og holder os blot til ordene:

Binah is here not the beneficent Mother completing the Trinity with Kether and Chokmah. She represents the darkness of the Great Sea. 

Her finder tanken ingen indgang

I disse højder tynges alting mod dybet:

This is accentuated by the Celestial Lordship of Saturn in Libra. 

This card is dark and heavy; it is, so to speak, the womb of Chaos. There is an intense lurking passion to create, but its children are monsters. This may mean the supreme transcendence of the natural order. Secrecy is here, and Perversion. 

The symbol represents the great Sword of the Magician, point uppermost; it cuts the junction of two short curved swords. The impact has destroyed the rose. In the background, storm broods under implacable night. 

Dér har vi hemmeligheden: Den mørke guddom i sindets element. Længslen efter at skabe er, ulideligt, mærkbar. Dette er selve urkræfternes skød. Afkommet er monstrøst. Overskridelsen er åbenlys. Her finder tanken ingen indgang. Secrecy is here, and perversion. Den seende berøves alt andet end forståelsen. Sindet er en forræder. Slagt sindet. Lad sindet ligge ubegravet ved bredden af det store hav. Døden. Dette er gåden. 

*

Vi ser, at Magikerens sværd er draget. Spidsen er opadvendt og gennemskærer de to, krummede sværd. Rosen er splintret. Bladene daler, nedad. Stormene ruger under et uophørligt nattemørke. 

Barnet næres i natten

Tiden er vitterligt ikke til forklaringer. Drik blot fra ordene: 

And there is a little child in a mist of blue light; he hath golden hair, a mass of curls, and deep blue eyes. Yea, he is all golden, with a living, vivid gold. And in each hand he hath a snake; in the right hand a red, in the left hand a blue. And he hath red sandals, but no other garment. 

And he sayeth: Is not life a long initiation unto sorrow? And is not Isis the Lady of Sorrow? And she is my mother. Nature is her name, and she hath a twin sister Nephthys, whose name is Perfection. And Isis must be known of all, but of how few is Nephthys known! Because she is dark, therefore is she feared. 

Sandelig, sandelig siger vi jer: Frygten er passende. Porten er snæver. Stålet er hvæsset. Trængslerne viser Vejen. Den, der vil vinde alt, må miste alt. Helheden hviler utrætteligt i sin forvandling. Urokkelig, bevægelig. Hinsides dit & mit. For blomstringen har rod i alt det rådne. Intet forsvinder, alting forgår. Sorgen er sjælens rette vækstbund. Barnet næres i natten – når det, du kaldte dig, endelig dør. 

. . . Remember all ye that existence is pure joy; that all the sorrows are but as shadows; they pass & are done; but there is that which remains . . .  

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje

2 Replies to “Sorg // Sorrow – 3 Sværd”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *