Sejr // Victory – 6 Stave

*

Velkommen til fjortende afsnit af serien Årsrejse i Tarottens talkort. De foregående tekster kan findes under hovedsiden Tarot

. . . . . .

Gør hvad du vil skal være hele Loven

. . . . .

2. august – 11. august

Bedre sent end aldrig: Her ser vi flammerne blusse sejrssikkert i Stavenes fæstnede symmetri. Dette er ildens samling i Løvens midte. Kortets navn er Sejr // Victory. Dets formel lyder: Ild + Jupiter i Løven + 6. sfære.

Se blot på Træet::

Tiphareth, skønhedens sfære, det solare centrum, selve strukturens hjerteregion, hvor der evigt & altid er såre godt at være – men netop derfor så umanerligt svært at komme ind og finde varigt fodfæste.

Ordene har vi tidligere læst – og genser nu med fastere befæstede blikke:

These cards are attributed to Tiphareth. This Sephira is in some respects the most important of all. It is the centre of the whole system; it is the only Sephira below the Abyss which communicates directly with Kether. It is fed directly from Chokmah and Binah; also from Chesed and Geburah. It is thus admirably fitted to dominate the lower Sephiroth; it is balanced both vertically and horizontally. In the planetary system it represents the Sun; in the system of Tetragrammaton it represents the Son. The entire geometrical complex of the Ruach may be regarded as an expansion from Tiphareth. It represents consciousness in its most harmonized and balanced form; definitely in form, not only in idea, as in the case of the number Two. In other words, the Son is an interpretation of the Father in terms of the mind.

The four Sixes are thus representative of their respective elements at their practical best.

Ganske enkelt: Solen & Sønnen – sindets lykkelige centrering, når gudebarnet avles i brystet.

Min sjæl, hvad vil du mere?

Elementets iboende svaghed

Nej, vel – så hyggeligt er det selvfølgelig ikke. Fortsættelsen lyder:

The Six of Wands is called Victory. The outburst of energy in the Five of Wands, which was so sudden and violent that it even gave the idea of strife, has now completely won success. The rule, or lordship, in the suit of Wands is not quite as stable as it might have been if there had been less energy displayed. So, from this point, as soon as the current leaves the middle pillar, the inherent weakness in the element of Fire (which is this: that, for all its purity, it is not completely balanced) leads to very undesirable developments.

Sejr efter strid, javist – men allerede her røbes det, hvad der i al almindelighed vil ske, når energiens strøm forlader midtersøjlen, nemlig at selve elementets iboende svaghed vil åbenbare sig og føre til særdeles uønskede udviklinger.

Hvorfor? Fordi ildens enestående renhed, som enhver af vore véd, jo rummer sin egen særlige fare; sin skønne, evigt skønne, hang til overdrivelse – med alt, hvad deraf følger.

*

Betyder det, at vi skal frygte ilden? Ja, naturligvis. Kun tåben frygter ikke ilden. Betyder det, at vi skal undgå antændingen? Nej, sandelig ikke. Kun tåben skærmer sig mod livets lyst – og dør uvægerligt som slave. Det hellige er altid både rædselsvækkende og dragende. Ilden er altings dommer og opvækker, helhedens endemål & ophav.

*

Et ægteskab har fundet sted

I det særlige afsnit om de 6 Stave læser vi denne kortfattede, uvanligt enkle, fremstilling af ildens hjerte:

This card represents Tiphareth of the suit of Fire. This shows Energy in completely balanced manifestation. The Five has broken up the closed forces of the Four with revolutionary ardour, but a marriage has taken place between them; and the result is the Son, and the Sun.

The reference is also to Jupiter and Leo, which seems to imply a benediction on the harmony and beauty of this arrangement. It will be seen that the Three Wands of the Three Adepts are now orderly arranged; and the flames themselves, instead of shooting out in all directions, burn steadily as in lamps. They are nine in number, in reference to Yesod and the Moon. This shows the stabiliza tion of the Energy, and its reception and reflection by the Feminine.

There is no circle to enclose the system. It is self-supporting, like the Sun.

Kræfterne er sammenføjede; et ægteskab har fundet sted – her mellem Cheseds joviale fuldendelse og Geburahs saturniske strid ser vi nu langt om længe kønsenergierne mødes i et lykkeligt skabende ekvilibrium, hvorudfra altings enhed anes.

Konkret: Alene i denne sfære fuldbyrdes og opdyrkes den erfaring, som i thelemisk sprogbrug kaldes opnåelse af the Knowledge of and Conversation with the Holy Guardian Angel – altså visheden om eksistensen af og muligheden for at indgå i meningsfulde udvekslinger med en højst konkret, personligt nærværende skikkelse, som individet kun kan opleve, når det frivilligt omfavner eneboerens vilkår og således forstår den krystalliske skønhed i at stå helt for sig selv:

Prostrate I wait upon thy will,
Mine Angel, for this grace of union.
O let this Sacrament distil
Thy conversation and communion.
I pray Thee keep the holy tryst
Within this ring of Amethyst

Vanvid? Oh, yes – hvis altså det betragtes udefra. Netop derfor tilskyndes vi at være stille.

. . .

*

Jupiter og Løven

On we go:

The reference is also to Jupiter and Leo, which seems to imply a benediction on the harmony and beauty of this arrangement. It will be seen that the Three Wands of the Three Adepts are now orderly arranged; and the flames themselves, instead of shooting out in all directions, burn steadily as in lamps. They are nine in number, in reference to Yesod and the Moon. This shows the stabilization of the Energy, and its reception and reflection by the Feminine.

Alvorlig talt: Lykkelig kærlighed har ingen historie. Her kan der ikke plapres: Jupiter smiler, Løven lever. Flammerne brænder uforstyrret – som indvielsens lamper, sikkert fæstnede i styrkens fundament. Så enkelt er det – lige her.

There is no circle to enclose the system.
It is self-supporting, like the Sun.

Og så forresten ikke mere – lige nu.

* * *

Kærlighed er Loven, kærlighed under vilje

* * *

Næste tekst handler om 7 Stave og kan læses her

2 Replies to “Sejr // Victory – 6 Stave”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *