Viet Odin, selv viet mig selv – bålfærdstale

Talen blev holdt ved mindefejringen for Rasmus Ammitzbøl Jensen den 26. marts 2019. To af hans venner bad mig komme som taler og gav mig efterfølgende lov til at dele ordene. Måske kan de også være til gavn for andre end de pårørende og give et indtryk af, hvordan man ud fra nordisk, grundlag kan tale om døden og livet. Som optakt sang vi de første tre vers af Johannes V. Jensens ‘Bålfærdssang’. Efter talen sluttede vi med de sidste tre. Hele sangen kan læses under talen.

Læs videre “Viet Odin, selv viet mig selv – bålfærdstale”

Fra Kristus til Odin – Tidsånd på P1

Radiosamtale med Christoffer Emil Bruun i forlængelse af min offentlige afsked med kristendommen og hjemkomst til hedenskabet i sensommeren 2018:

Udsendelsen kan høres her

Den omtalte artikel Had din slægt og elsk din fjende – indledende bemærkninger om kristendommens perverse grundpræg kan læses her

Had din slægt og elsk din fjende, siger Herren – indledende bemærkninger om kristendommens perverse grundpræg

Et menneskeliv er (som bekendt) noget underligt noget. Man forundres over alt dét, der findes, afsøger sine muligheder, møder sine indflydelser og træffer sine – mere eller mindre selvstændige – afgørelser. Så går tiden sin sære gang, og man vænner sig til valgene. Mulighederne indsnævres. Man bliver dén, man tror, man skal være. Nogle bliver tilfredse med det ’jeg’, det blev til; andre tvinges til en genbesindelse på den evne til at undre sig, som oprindelig fik det hele til at gnistre – og sjælen til at søge.

Læs videre “Had din slægt og elsk din fjende, siger Herren – indledende bemærkninger om kristendommens perverse grundpræg”

Åndens liv i evig genkomst – nogle bål-ord om Johannes V. Jensens ‘Sommersolhvervssang’

Et solhvervs-essay, der oprindelig blev bragt på aarsskriftet-critique.dk den 23. juni 2018både skriftligt og som optagelse. Lydudgaven kan findes her.

Vi har så mange skønne sange. Det tænker jeg temmelig tit på. Eller – ’tænker’ er måske ikke det mest træffende ord, for det er mere en fornemmelse end en tanke. Jeg lever med sangene. De har deres eget svømmende liv under overfladen – og skiftes til at dukke op og glide gennem mig. Ja, for nu at sige dét, som det er: Jeg véd ikke rigtig, om det er mig, der ejer dem, eller dem, der ejer mig. Men sikkert er det, at vores venskab føles vældig virkeligt.

Læs videre “Åndens liv i evig genkomst – nogle bål-ord om Johannes V. Jensens ‘Sommersolhvervssang’”

Nordens billedtale – højskoleforedrag

Foredrag holdt for elever på Silkeborg Højskole i januar 2018. Opgaven var at omtale en række skikkelser fra Nordens mytologi – og få dem flettet sammen i en samlet fortælling. Måske andre end dem, der lyttede, kan have gavn af det fortalte. Foredraget blev holdt, mens jeg stadig var præst – men ganske godt på vej:

Illustration af Lorenz Fröhlich.
Læs videre “Nordens billedtale – højskoleforedrag”

Som en orm gennem hullet – lidt om Odins tyvekunst og digtersind

Denne tekst opstod mig i løbet af en håndfuld søvnfattige nætter i december 2017, mens jeg stadig var præst – men vist nok allerede fornemmede, hvor det hele bar hen. Jeg sendte den ud på det oceaniske internet på solhvervets aften – i formodningen om derved at foregribe dét, der skulle komme. Læs eller lyt, og døm selv, om den er skrevet af en kristen.

Læs videre “Som en orm gennem hullet – lidt om Odins tyvekunst og digtersind”